Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 10 november

10-11-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Maandag 11 november, H. Martinus, bisschop, patroon van het ordinariaat. Dinsdag 12 november, H. Josafat, bisschop en martelaar.

● Gezamenlijke viering in Esch
Op zondag 10 november, Sint-Willibrorduszondag, is er in de kerk van Esch een gezamenlijke viering voor alle gelovigen van de Heilig Hartparochie. Deze viering begint om 10.00 uur. Het Sint-Willibrordusfeest opgeluisterd door de muziekvereniging Sint-Willibrordus en de dames en heren van het Gelegenheidskoor. De organisatie is in handen van de parochie Esch.
Na afloop is er voor iedereen koffie in De Es. In de andere kerkdorpen vervallen op die zondag de H. Missen!

● Informatieavond in de Walnoot
Op woensdag 6 november vindt de jaarlijkse informatieavond plaats voor alle parochianen in gemeenschapshuis De Walnoot. De avond begint om 19.00 uur met koffie en eindigt om 21.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn.

● Willibrordviering 
Zondag 10 november vindt de jaarlijkse gebedsviering met kinderzegen in de Willibrorduskapel op Luissel plaats om 14.00 uur. Voorganger is pastoor Geertjan van Rossem. Na afloop is er Luisselse koek die zoals gewoonlijk, ook tegen een bescheiden prijs gekocht kan worden. Iedereen is van harte welkom.

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Praise avond
Op zaterdag 16 november a.s. is er een Praise avond met de Upside Down Praiseband In de Serenade, Oude Dijk te Liempde. De zaal gaat om 19.30 uur open. Toegang is gratis.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
Ook in de maanden september en oktober is de Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 08.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29