Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 15 december

15-12-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Er zijn geen gedachtenissen.

● Adventsactie 
Dit weekend besteedt de Werkgroep M.O.V (Missie, Ontwikkeling en Vrede) aandacht aan het Adventsactieproject (zie elders op deze website). Na de viering is er bij de uitgang een extra collecte voor dit project.

● Kerstconcert
Vrijdag 20 december wordt in de basiliek een kerstconcert gegeven door het kerstkoor Boxtel. Aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis.

● Kinderkerstkoor
De Heilig Hartparochie is op zoek naar jongeren die op de basisschool of op het voortgezet zitten. Houden jullie van zingen? Zing dan mee in een groots Kinderkerstkoor. Opgeven/meer informatie: kinderkoor@heilighartparochie.nl.

● Herbergviering
Vrijdag 13 december is er een Herbergviering met als thema: een hand vol hoop. Locatie kapel van het Wereldhuis, aanvang 19.00 uur. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten.

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
De Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 08.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29