Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 22 maart

22-03-2020

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Woensdag 25 maart: Aankondiging van de Heer.

● Afgelastingen in verband met het coronavirus
In verband met het coronavirus worden alle missen in alle vier de geloofsgemeenschappen afgelast. Ook die binnen de verzorgingstehuizen. En verder de volgende aanvullende mededelingen naar aanleiding van het coronavirus:
 • De doordeweekse missen in de basiliek in Boxtel gaan vooralsnog gewoon door; graag op ruim voldoende afstand (min. 1,5 meter) van elkaar plaatsnemen.
 • De doordeweekse missen in de kerk van Liempde en in de verzorgings- en verpleeghuizen komen te vervallen.
 • Op zondagen is er om 09.30 uur een besloten viering voor de priesters en diakens in de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde. Deze missen zijn NIET voor het publiek toegankelijk, de deuren zijn dicht, op slot. Deze vieringen worden via Dommelland-TV live uitgezonden. Hiervoor kunt u afstemmen op KPN-Telfort-XS4ALL (zender 1.465), Ziggo (zender 47), T-Mobile (zender 849), glasvezelnet Solcon (zender 811), Tele2 of andere provider.
 • Uitvaartdiensten en dergelijke kunnen in overleg met de pastoor worden gepland. Deze zullen qua bezoekersaantallen heel bescheiden van omvang moeten zijn en het gezelschap mag niet groter zijn dan 30 personen (exclusief de personeelsleden). Hierbij denken we aan de naaste familie.
 • Ditzelfde geldt voor bijeenkomsten in geval van het toedienen van het H. Doopsel.
 • In Boxtel is de basiliek in het weekend twee keer kort geopend voor bezinning en gebed: op zaterdag van 18.45-19.15 uur en op zondag van 08.45-09.15 uur.
 • In Esch en Liempde is de kapel onder de toren dagelijks geopend en in Lennisheuvel de kapel achter in de kerk. Richttijden zijn van 10.00 – 16.00 uur, zie de affiche op de eigen kerkdeur. Deze openstelling is voor bezinning en gebed en het eventueel het aansteken van een kaarsje.
 • Op vrijdagochtend is de basiliek ook geopend voor bezinning, gebed en het ontsteken van een kaarsje; er is dan voorlopig geen kopje koffie.
 • Alle misintenties van de vier kerkdorpen worden in de televisiemis in Liempde gelezen en in een later tijdstip met betrokkenen opnieuw ingepland. Nieuwe misintenties kunnen voor 14 april en later worden opgegeven.
 • Alle andere bijeenkomsten in het Pastoraal Centrum zijn en/of worden geschrapt.
 • Ook de concerten in de Sint-Petrusbasiliek en mogelijk in andere kerken gaan niet door.
 • De bezetting van het secretariaat is anders geregeld: minder mensen werken tegelijk. Graag zoveel mogelijk zaken telefonisch afwerken en graag niet op bezoek komen.
 • In de Tv-mis van Palmpasen worden de palmtakjes gezegend, ook die van Boxtel, Esch en Lennisheuvel. In een nader vast te stellen tijdstip kunnen deze dan ik de eigen kerk worden opgehaald.
 • En verder: alléén handcommunie, géén vredeswens aan elkaar, géén wijwater en… houd ruime afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).
● Vastenactie 2020
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. 

● Film over Jezus op 6 april in het Pastoraal Centrum
Op maandagavond 6 april in de Goede Week wordt er een film over Jezus vertoond. Deze begint om 19.00 uur en wordt in het Pastoraal Centrum gedraaid. De toegang is gratis.
Het is de verfilming ‘Jesus of Nazareth’ uit 1977 door regisseur Franco Zeffirelli. Allerlei bekende acteurs hebben er aan meegewerkt, zoals: Anne Bancroft, Laurence Olivier, Christopher Plummer, Anthony Quinn en Peter Ustinov. 
De film laat het laatste gedeelte van Jezus’ openbare optreden zien, gevolgd door zijn intocht in Jeruzalem, zijn lijden en sterven en zijn verrijzenis. De film blijft trouw aan de gegevens van het Evangelie en geeft een indrukwekkend beeld van Jezus, die zowel als mens alsook als gezondene van God sterk naar voren komt.
De film begint om 19.00 uur op het Pastoraal Centrum, Duinendaal 2 Boxtel en zal met een pauze, tot ongeveer 22.00 uur duren.

● Alphacursus in Boxtel
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op de Alphacursus in Boxtel. De data van de avonden van de Alphacursus zijn: 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/212/3, 19/3, 26/3, 2/4, 16/4, kort weekend 7/8 maart. Alle avonden vinden plaats op het Pastoraal Centrum, Duinendaal 2 te Boxtel.
Deze gaat voorlopig niet door; nieuwe data worden gezocht.

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.
Deze gaat voorlopig niet door.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
De Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 08.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
Deze gaat voorlopig door zonder een kopje koffie.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29