Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 29 maart

29-03-2020

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 
Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het secretariaat ook gesloten.

● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens, ook over de Corona-maatregelen die we als parochiebestuur hebben getroffen. Deze maatregelen worden periodiek bijgesteld.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook vinden op Facebook.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Er zijn geen vermeldingen.

● Wat kan er wel en wat niet in onze parochie tijdens de coronacrisis...
In verband met het coronavirus worden alle missen en vieringen in alle vier de geloofsgemeenschappen (kerkdorpen) tot en met Pinksteren (31 mei) afgelast. Dit geldt voor de weekendmissen maar nu ook voor alle doordeweekse missen, ook die binnen de verzorgingstehuizen. Hierop zijn enkele uitzonderingen, zie hieronder. Vooral vóór en met het feest van Pasen gaan alle vieringen in Liempde door behalve de weekmissen. Deze worden alle via Omroep Dommelland uitgezonden. Tevens hebben we tot nader order de volgende maatregelen genomen:
 • Op zondagen is er om 09.30 uur een besloten viering voor de priesters en diakens in de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde. Deze missen zijn NIET voor het publiek toegankelijk, de deuren zijn dicht, op slot. Deze vieringen worden via Dommelland-TV live uitgezonden, aanvang 09.25 uur. Hiervoor kunt u afstemmen op KPN-Telfort-XS4ALL (zender 1.465) niet in Esch, Ziggo (zender 47), T-Mobile (zender 849), glasvezelnet Solcon (zender 811), Tele2 of andere provider.
 • Dagelijkse online dagopening- en sluiting. KRO-NCRV verzorgt met ingang van dinsdagmorgen 24 maart dagelijks een livestream van de eucharistieviering in de ochtend en een dagsluiting in de avond. Klik hiervoor op deze link. Pastoor Jules Dresmé celebreert van maandag tot en met zaterdag de eucharistieviering om 09.30 uur vanuit de Mariakapel van de Sint-Vituskerk in Hilversum. Om 19.00 uur verzorgt hij een dagsluiting met gebed en bemoedigend woord. Hierin neemt pastoor Dresmé de gebeden mee, die ingezonden kunnen worden via dagintentie@kro-ncrv.nl. Dit e-mailadres is uitsluitend voor de onlinevieringen vanuit de Sint-Vituskerk.
 • Kerkelijke uitvaartdiensten en huwelijken kunnen in overleg met de pastoor worden gepland. Deze worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.Hierbij denken we aan de directe, naaste familie.
 • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het (uit)delen van de communie onveilig kan zijn.
 • Ditzelfde geldt voor bijeenkomsten in geval van het toedienen van het H. Doopsel.
 • In Boxtel is de basiliek in het weekend twee keer kort geopend voor bezinning en gebed: op zaterdag van 18.45-19.15 uur en op zondag van 08.45-09.15 uur.
 • In Esch en Liempde is de kapel onder de toren dagelijks geopend en in Lennisheuvel de kapel achter in de kerk. Richttijden zijn van 10.00 – 16.00 uur, zie de affiche op de eigen kerkdeur. Deze openstelling is voor bezinning en gebed en het eventueel het aansteken van een kaarsje.
 • Op vrijdagochtenden is de basiliek ook geopend voor bezinning, gebed en het ontsteken van een kaarsje; er is dan voorlopig geen kopje koffie. Houd afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).
 • Op zondagochtenden is ook de Sint-Willibrorduskerk in Esch geopend voor bezinning, gebed en het ontsteken van een kaarsje. Dit van 10.00-11.00 uur. Houd afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).
 • Alle misintenties van de vier kerkdorpen worden in de televisiemis in Liempde gelezen en in een later tijdstip met betrokkenen opnieuw ingepland. Nieuwe misintenties kunnen voor 31 mei en later worden opgegeven.
 • Alle andere bijeenkomsten in het Pastoraal Centrum zijn en/of worden geschrapt.
 • Ook de concerten in de Sint-Petrusbasiliek en mogelijk in andere kerken gaan niet door.
 • De bezetting van het secretariaat is anders geregeld: minder mensen werken tegelijk en er wordt thuis gewerkt. Graag alle vragen en zaken telefonisch afwerken en graag NIET op bezoek komen. Dit geldt ook voor vrijwilligers.
 • In de Tv-mis van Palmpasen worden de palmtakjes gezegend, ook die van Boxtel, Esch en Lennisheuvel. Deze kunnen worden afgehaald in de kapel in de eigen kerk (Esch, Lennisheuvel en Liempde). Voor Boxtel kan dit op Palmzondag van 11.00-12.00 uur.
 • En verder: géén vredeswens aan elkaar, géén wijwater en… houd ruime afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).
● Vastenactie 2020
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. 

● Film over Jezus op 6 april in het Pastoraal Centrum
Op maandagavond 6 april in de Goede Week wordt er een film over Jezus vertoond. Deze begint om 19.00 uur en wordt in het Pastoraal Centrum gedraaid. De toegang is gratis.
Het is de verfilming ‘Jesus of Nazareth’ uit 1977 door regisseur Franco Zeffirelli. Allerlei bekende acteurs hebben er aan meegewerkt, zoals: Anne Bancroft, Laurence Olivier, Christopher Plummer, Anthony Quinn en Peter Ustinov. 
De film laat het laatste gedeelte van Jezus’ openbare optreden zien, gevolgd door zijn intocht in Jeruzalem, zijn lijden en sterven en zijn verrijzenis. De film blijft trouw aan de gegevens van het Evangelie en geeft een indrukwekkend beeld van Jezus, die zowel als mens alsook als gezondene van God sterk naar voren komt.
De film begint om 19.00 uur op het Pastoraal Centrum, Duinendaal 2 Boxtel en zal met een pauze, tot ongeveer 22.00 uur duren.
Deze gaat niet door; nieuwe data worden gezocht.

● Alphacursus in Boxtel
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op de Alphacursus in Boxtel. De data van de avonden van de Alphacursus zijn: 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/212/3, 19/3, 26/3, 2/4, 16/4, kort weekend 7/8 maart. Alle avonden vinden plaats op het Pastoraal Centrum, Duinendaal 2 te Boxtel.
Deze gaat voorlopig niet door; nieuwe data worden gezocht.

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.
Deze gaat voorlopig niet door.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
De Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 08.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
Deze gaat voorlopig door zonder een kopje koffie.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29


Veel dank en rozen voor onze hulpverleners: houd moed...