Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

kerkbericht

Berichten week 28 maart

28-03-2021

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur, via telefoon 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden of tijdens onvoorziene omstandigheden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Coronatijd en het secretariaat
Het secretariaat van de Heilig Hartparochie is elke dag voor u geopend tussen 09.00 en 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur. Wij verzoeken u echter vriendelijk doch dringend gedurende de corona lockdown het secretariaat telefonisch te benaderen onder telefoonnummer 0411 - 67 22 15. Mocht u onverhoopt toch op het secretariaat moeten zijn dan verzoeken wij u de RIVM-maatregelen, de anderhalve meter afstand echt in acht te nemen. Voor uw en onze gezondheid. Hartelijk dank voor uw begrip.
.
● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens, ook over de Corona-maatregelen die we als parochiebestuur hebben getroffen. Deze maatregelen worden periodiek bijgesteld.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook vinden op Facebook en op Instagram.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Er zijn geen gedachtenissen.

● Corona en de HHP

Meer en bijna alle nieuws over de coronacrisis en hoe de parochie ermee omgaat vindt u in het speciale hoofdstuk: "Corona en de HHP'. Deze vindt u in de linker kolom. 


● Aangepast protocol vieringen parochiekerken

- Met ingang van 14 oktober mogen per viering maximaal 30 bezoekers worden ontvangen, exclusief de bedienaren. Met uitvaarten 50! 

- Vol is vol. Dit geldt voor alle missen in de kerkdorpen. Wie het eerst komt die het eerst maalt (In Lennisheuvel van tevoren reserveren).

- Er wordt een registratiesysteem van de kerkbezoekers bijgehouden ten behoeve van contact- en bronnenonderzoek.

- Bij binnenkomst en verlaten van de kerk moet verplicht een neus-en mondkapje op.

- Op uw zitplaats en tijdens het ter communie gaan mag dit af. 

- Volg de verplichte looprichtingen in de kerken: door het middenpad naar voren en de zijpaden naar achteren.

- In de viering mag u niet hardop zingen en moet u hoesten in uw elleboog.

- De zondagse televisiemis vanuit de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde gaat gewoon door.

- Verder blijven alle (vuist)regels i.v.m. corona van kracht: 1,5 m afstand houden, geef geen handen, ontsmet uw handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan, ga op een gestickerde plaats zitten, volg de aanwijzingen van de gastvrouwen en –heren en… blijf thuis als u hoest, verkouden bent of andere ziekteverschijnselen heeft.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 'Corona en de HHP' onder de knop in de linker kolom.


● Bijbelinloopuurtje gaat digitaal ook verder

Het Bijbelinloopuurtje wordt sinds een aantal maanden digitaal voortgezet en blijft ook nu doorgaan... Pastoor Geertjan van Rossem maakt zijn (korte) presentatie digitaal en zet deze op YouTube. De link hier naartoe zal telkens bij het hoofdstuk 'Bijbelinloopuurtje' worden vermeld. Klik op deze link en kijk naar alle presentaties tot nu toe. Een gesprek daarover met hem op dat moment is dan natuurlijk niet mogelijk, wel in een persoonlijke ontmoeting. In dat hoofdstuk kunt u ook de Bijbelteksten downloaden en/of lezen. Het Bijbelinloopuurtje in de Sint-Petrusbasiliek gaat tot en met einde maart NIET door.
Binnenkort wordt de uitvoering van het bijbelinloopuurtje door Pastoor Geertjan van Rossem gewijzigd. Het inspiratie uurtje wordt dan life digitaal uitgezonden waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen. Op de website van de HHP wordt uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat. Voor meer vragen kunt u ook contact opnemen met het secretariaat.

● Herdenkingsviering pater Hans de Visser
Op 25 maart 2020 is Pater Hans de Visser overleden. Ter herdenking van de pater is er op donderdag 25 maart om 11.00 uur een besloten viering in de Sint-Petrusbasiliek. Deze viering wordt gestreamd. Op de website van de Heilig Hartparochie vindt u een link om de viering digitaal te volgen. De link is https://youtu.be/zHkXXnxSFpc

● Bijbelinloopuurtje straks anders
Binnenkort wordt de uitvoering van het bijbelinloopuurtje door pastoor Geertjan van Rossem gewijzigd. Het 'inspiratie-uurtje' wordt dan life digitaal uitgezonden waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld vragen te stellen. Zie ook de uitleg op deze website die straks volgt. Voor meer vragen kunt u ook contact opnemen met het secretariaat.

● Kerken en kapellen zijn extra geopend
- de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel
Op zondagmorgen van 08.00-13.00 uur, tevens afhalen van palmtakje;
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 08.00-10.00 uur;
Op vrijdag van 08.00-12.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander over de basiliek vertellen. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
- de Sint-Willibrorduskerk in Esch
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-19.00 uur.
- de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel
Elke dag de kapel achter in de kerk van 09.00-18.00 uur.
- de Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-16.00 uur.
Alle veldkapellen in onze parochie zijn te allen tijde geopend. 

● Vastenactie 2021
Dit jaar steunt Vastenactie het project “Werken aan je toekomst”. De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter. Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29