Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

kerkbericht

Berichten week 21 november

21-11-2021

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur, via telefoon 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden of tijdens onvoorziene omstandigheden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens, ook over de Corona-maatregelen die we als parochiebestuur hebben getroffen. Deze maatregelen worden periodiek bijgesteld.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook vinden op Facebook en op Instagram.

● YouTubekanaal Heilig Hartparochie
De Heilig Hartparochie heeft een eigen YouTubekanaal. Ga naar YouTube en zoek 'Heilig Hartparochie'.
Dit kanaal kun je veel gemakkelijker bereiken via deze website. Ga in de linker kolom naar 'YouTubekanaal HHP' en klik op die pagina op de link naar keuze. Deze stuurt je automatisch naar de juiste opname/film. Je kunt ook op deze link klikken.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Elke week wordt de uitzending van twee hoogmissen en één avondmis verzorgd
Als jaren zenden we elke week de hoogmis van 09.30 uur in de Sint Jans Onthoofdingkerk van Liempde via Omroep Dommelland. Dit tot volle plezier van veel gelovigen en parochianen in onze parochie.
Vanaf begin juni zenden we voortaan ook de hoogmis van 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel uit. En vanaf zaterdag 4 september ook de avondmis van 19.00 uur in de basiliek. Dit doen we via livestreaming op YouTube. Ga hiervoor naar het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Zie ook deze website de linker kolom bovenaan: 'YouTubekanaal HHP'. Er worden dus wekelijks drie H. Missen uitgezonden...

● Liturgische kalender
Zondag 21 november: Christus, koning van het heelal; maandag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares; woensdag 24 november: HH. Andreas Dûng Lac, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam.

● Verscherpte coronaregels binnen de kerken
De bisschoppen hebben besloten om de coronaregels in de kerken weer aan te scherpen. De regels van enkele maanden geleden komen weer volop terug. Dit naar aanleiding van de drastische toename van het aantal besmettingen en de gevolgen daarvan in de ziekenhuizen en in de hele samenleving. De bisschoppen sluiten niet uit dat na zij na de persconferentie van de regering van vrijdag 12 november in de komende week tot verdere, ingrijpender maatregelen moeten besluiten. 
De onderstaande regels zijn vanaf nu van kracht:
  • bij verkoudheid, hoesten, griepverschijnselen, etc.: thuisblijven
  • handen bij binnenkomst in de kerk ontsmetten
  • houd in de kerk anderhalve meter afstand: bij een sticker plaatsnemen
  • hoesten in de binnenkant van de elleboog
  • bij binnenkomst mond- en neusmasker op
  • beperkte toegang voor bezoekers: Boxtel ca 100 | Esch ca 65 | Lennisheuvel ca 50 | Liempde ca 65 
We vragen u dringend de bovenstaande regels in acht te nemen. Wij zullen de kerken weer goed ventileren.

● Wereldjongerendag
Naast de internationale Wereldjongerendagen is er óók elk jaar een diocesane Wereldjongerendag, dus de Wereldjongerendag in jouw eigen bisdom! Het is een dag waarop wereldwijd jongeren in de kerk samen vieren en verbonden met elkaar zijn. Deze dag werd altijd gevierd op Palmzondag, maar Paus Franciscus heeft besloten deze dag te verplaatsen naar het feest Christus Koning van het Heelal. Het is belangrijk dat katholieke jongeren elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten dan alleen in hun eigen parochie. Daarom worden tienerkampen, bisdombedevaarten, kerstdiners, de Wereldjongerendag op palmzondag, een verdiepend kloosterweekend en tal van andere activiteiten gehouden. Dankzij uw gift en aandacht voor de jongerencollecte kunnen we samen het geloof doorgeven aan een volgende generatie. 
De opbrengst van de Jongerencollecte kan worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. ‘Secretariaat RK Kerkgenootschap’ te Utrecht o.v.v. ‘Jongerencollecte’. Alvast hartelijk dank namens het bisdom.

● Herinneringsactie Kerkbalans 2021
Einde oktober zijn de brieven van de herinneringsactie Kerkbalans 2021 rondgebracht. Tientallen vrijwilligers brachten deze brieven rond naar ruim 11.300 adressen met meer dan dubbel zoveel parochianen. 
In de brief wordt u als parochiaan herinnerd aan de Actie Kerkbalans van 2021 die in januari jl. werd gehouden. Mocht u uw bijdrage nog niet hebben overgemaakt dan wordt u eraan herinnerd en kunt u dat alsnog doen. U mag natuurlijk ook een extra bijdrage naar uw eigen kerkdorp overmaken.

● Werkzaamheden aan de Sint-Petrustoren in Boxtel
Begin september is gestart met de werkzaamheden aan de toren. Er is een steiger gebouwd en daardoor is de doorgaande weg afgesloten. De kerk is bereikbaar via de ingang bij het Mariabeeld. Begin december zijn volgens planning de werkzaamheden voltooid. Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

● Parochieavond op woensdag 17 november a.s. vervalt
De parochieavond gaat wegens de sterk oplopende coronabesmettingen NIET door. De informatiedia's worden deze week op de website geplaatst. De avond zelf wordt in een later stadium ingehaald.

● Alphacursus
Op dinsdag 23 november is de volgende bijeenkomst van de Alphacursus 2021-2022. Deze bijeenkomst is in het Pastoraal Centrum. Het thema van deze dagen is: 'Het aan anderen vertellen: waarom en hoe?'

● Bijbelinloopuurtje gaat gewoon digitaal verder
Het Bijbelinloopuurtje wordt sinds een aantal maanden digitaal  voortgezet. Hiermee gaan we de komende tijd gewoon door, ook na de zomervakantie. Alle opgenomen filmpjes kunt u nog gewoon op YouTube vinden. Klik op deze link en bekijk alle presentaties. In dat hoofdstuk kunt u ook de Bijbelteksten downloaden en/of lezen.
In de komende winterperiode wordt er een andere bijbelcursus georganiseerd. De gedachten gaan uit naar de cursus 'Catholicism'. 

● Kerken en kapellen zijn geopend
- de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel
Op zondagmorgen van 08.00-13.00 uur;
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 08.00-10.00 uur;
Op vrijdag van 08.00-12.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander over de basiliek vertellen. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
- de Sint-Willibrorduskerk in Esch
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-19.00 uur.
- de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel
Elke dag de kapel achter in de kerk van 09.00-18.00 uur.
- de Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-16.00 uur.
Alle veldkapellen in onze parochie zijn te allen tijde geopend. 

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29