Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

kerkbericht

Berichten week 25 september

25-09-2022

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00-16.30 uur. Op woensdagmiddag is het secretariaat gesloten. Buiten deze openingsuren via telefoon 0411 - 67 22 15. U hoort dan via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook op Facebook en Instagram vinden.

● YouTubekanaal Heilig Hartparochie
De Heilig Hartparochie heeft een eigen YouTubekanaal. Ga naar YouTube en zoek 'Heilig Hartparochie'.
Dit kanaal kun je ook heel gemakkelijker bereiken via deze website. Ga in de linker kolom naar 'YouTubekanaal HHP' en klik op die pagina op de link naar keuze. Deze stuurt je automatisch naar de juiste opname/film. Je kunt ook op deze link klikken.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Vertrouwenspersoon Heilig Hartparochie
Geestelijk verzorger Mathieu Hendriks is de vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 06 - 25 17 60 51. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Elke week wordt de uitzending van twee hoogmissen en één avondmis verzorgd
Als jaren zenden we elke week de hoogmis van 09.30 uur in de Sint Jans Onthoofdingkerk van Liempde via Omroep Dommelland. Dit tot volle plezier van veel gelovigen en parochianen in onze parochie.
Vanaf juni 2021 zenden we ook de hoogmis van 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel uit. En vanaf september ook de avondmis van zaterdag van 19.00 uur. Dit doen we via livestreaming op YouTube. Ga hiervoor naar het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Zie ook deze website de linker kolom bovenaan: 'YouTubekanaal HHP'. Er worden dus wekelijks drie H. Missen uitgezonden...

● Liturgische kalender
Zondag 25 september: Zesentwintigste zondag door het jaar; Dinsdag 27 september: H. Vincentius de Paul, priester; Donderdag 29 september: HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen; Vrijdag 30 september: H. Hiëronymus, priester en kerkleraar.

● After Alpha
Welkom aan alle oud-Alphadeelnemers voor het vervolg op de Alpha cursus: de AFTER ALPHA! Deze avonden zijn vol ontmoeting, met prikkelend thema en boordevol gezelligheid Deze avonden zijn elke tweede maandag van de maand van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur.
De data van de vier bijeenkomsten zijn: 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december. Ze vinden alle plaats in het Pastoraal Centrum, Duinendaal 2, te Boxtel.

● Cursus Alpha Online gaat NIET door
Deze Onlinecursus gaat niet door. 
We starten in 2023 met een 'gewone' Alphacursus. Te zijner tijd hoort u meer van ons. 

● Mannenkoor de Gents
Op zaterdagmiddag 24 september van 16.00–18.00 uur zingt het mannenkoor “de Gents” in de St.- Petrusbasiliek liederen van Jules de Korte. De toegang bedraagt 15 euro, jongeren tot 16 jaar gratis.

● Orgelconcert
Op zondag 25 september wordt om 16.00 een concert gegeven in de Sint-Petrusbasiliek met medewerking van Arjan Veen, organist Maartenskerk in Doorn. Entree bedraagt € 8,-.

● Vredesweek 
Vanwege de Vredesweek vindt donderdagavond 22 september in de St-Theresiakerk een Taizé-viering plaats met als voorganger kapelaan Marshal Stanislaus in samenwerking met Imam R. Hadja van de Marokkaanse Moskee en dominee Marcel Zijlstra van de Protestantse Kerk Boxtel. De aanvang van de viering is om 19.00 uur.

● Coronaregels: de basisregels blijven gehandhaafd
  • Bij verkoudheid, hoesten, griepverschijnselen, etc.: thuisblijven
  • eventueel de handen bij binnenkomst in de kerk ontsmetten
  • hoesten in de binnenkant van de elleboog
● Collecteren en kaarsjes branden met behulp van GIVT
Geven aan een collecte
1. Download de GIVT-app op je mobiele telefoon.
2. Open de GIVT-app en vul je collectebedrag in, dat wat je wilt geven.
3. Kies hoe je wilt geven: kies in de kerk voor ‘Collectemiddel’.
4. Hou je telefoon bij de collectebuidel, -schaal of -mand.

● In de kerk of kapel kaarsje branden
1. Scan de QR-code van jouw kerk of een kapel die je bezoekt. Die krijgt het geld (van de kaarsen).
2. Volg verder de aanwijzingen op de telefoon.
3. Dit kun je overal doen, ook thuis op de bank, of via de code op de TV.
4. Het geven is volstrekt anoniem.

● Begraafplaats Sint-Petrusbasiliek
Om de 14 dagen wordt op vrijdag tussen half 4 en 5 uur door 3 personen gewerkt op de begraafplaats hier bij de Sint-Petrusbasiliek. Graag wil deze groep versterking met één of enkele personen.
Wilt u meewerken dan kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat. Al vast bedankt.

● De aanvangstijden van de missen in Boxtel veranderen
Met ingang van zaterdag 1 oktober veranderen de aanvangstijden van de H. Missen in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. De aanvangstijden van de avondmis van zaterdag én de Hoogmis van zondag worden beide met een half uur vervroegd.
De begintijden van de missen in Boxtel zijn vanaf 1 oktober:
  • zaterdag de avondmis om 18.30 uur
  • zondagmorgen de Stille mis om 09.00 uur (blijft dus gehandhaafd)
  • zondagmorgen de Hoogmis om 10.30 uur.
● Cursus Catholicism op 26 september
De cursus wordt voortgezet. Op deze maandagavond 26 september is de veertiende bijeenkomst van de cursus 'Catholicism'. Thema: 'Katherina Drexel & Theresia van Lisieux'. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Pastoraal Centrum en begint om 19.30 uur. U bent welkom vanaf 19.15 uur. 

● Bijbelinloopuurtje gaat gewoon digitaal verder
Het Bijbelinloopuurtje wordt sinds een aantal maanden digitaal  voortgezet. Hiermee gaan we de komende tijd gewoon door, ook na de zomervakantie. Alle opgenomen filmpjes kunt u nog gewoon op YouTube vinden. Klik op deze link en bekijk alle presentaties. In dat hoofdstuk kunt u ook de Bijbelteksten downloaden en/of lezen. 

● Kerken en kapellen zijn geopend
- de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel
Op zondagmorgen van 08.00-13.00 uur;
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 08.00-10.00 uur; op vrijdag van 08.00-12.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander over de basiliek vertellen. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
- de Sint-Willibrorduskerk in Esch
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-19.00 uur.
- de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel
Elke dag de kapel achter in de kerk van 09.00-18.00 uur.
- de Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-17.00 uur.
Alle veldkapellen in onze parochie zijn te allen tijde geopend. 

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29