Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

kerkbericht

Berichten week 4 februari

04-02-2024

00:00 uur

Kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. Op woensdagmiddag is het secretariaat gesloten. Buiten deze openingsuren kunt u via telefoon 0411 - 67 22 15 contact opnemen. U hoort dan via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. LET OP: dit noodnummer is 06 - 20 13 45 08. 

● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de afbeelding van de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook op Facebook en Instagram vinden.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Adventsactie
De Adventsactie heeft in de hele Heilig Hartparochie € 612,20 opgebracht. Wij danken u allen hartelijk voor uw gaven.

● Carnavalsviering
Op zondag 11 februari is in Boxtel de viering van 10.30 uur een Carnavalsviering.

● Vertrouwenspersoon Heilig Hartparochie
Geestelijk verzorger Mathieu Hendriks is de vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 06 - 25 17 60 51. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Elke week wordt de uitzending van twee hoogmissen en één avondmis via YouTube en Omroep Dommelland verzorgd
Als jaren, vanaf 2003, zenden we elke week de hoogmis van 09.30 uur in de Sint Jans Onthoofdingkerk van Liempde via Omroep Dommelland. Dit tot volle plezier van veel gelovigen en parochianen in onze parochie.
Vanaf juni 2021 zenden we ook de hoogmis van 10.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel uit. En vanaf september 2021 ook de avondmis van zaterdag van 18.30 uur. Het uitzenden doen we via livestreaming op YouTube. Ga hiervoor naar het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Zie ook deze website de linker kolom bovenaan: 'YouTubekanaal HHP'. Er worden dus wekelijks drie H. Missen uitgezonden... Je kunt ook op deze link klikken.

● Actie Kerkbalans 

Van 20 tot en met 27 januari vindt de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. De enveloppen mét de nieuwe parochiegids zijn inmiddels door tientallen vrijwilligers rondgebracht. 

Jaarlijks vragen parochies aan hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans

● Pater John Varikuti weer terug

De weekmissen op woensdag- en vrijdagochtend om 09.00 uur worden om die redenen met ingang van woensdag 7 februari a.s. in Liempde weer hervat.

● Koffie Alpha

Er start een nieuwe Alphacursus op de vrijdagmorgen. A.s. vrijdag 9 februari is de eerste bijeenkomst. Deze cursus vindt in het Pastoraal Centrum plaats en ebgint om 10.15 uur.

De data van de cursusdagen zijn:

2 februari, 9 februari, 16 februari, 23 februari, 1 maart, 8 maart, 16+17 maart (weekend), 22 maart, 5 april, 12 april en 19 april.

● Familiedag

Op zondag 25 februari is de volgende familiedag, deze begint om 10.30 uur met een gezinsmis en wordt daarna in het Pastoraal Centrum voortgezet. 

● 3 februari Blasiuszegen 

De Blasiuszegen is vernoemd naar de Heilige Blasius. De Blasiuszegen wordt in katholieke kerken ieder jaar gegeven op 3 februari. Volgens een middeleeuwse traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen. Zaterdag 3 februari kunt u in Boxtel na de viering van 18.30 uur de zegen ontvangen. In Liempde kan dan op zondag 4 februari na de hoogmis. 

● Paulusavonden in het Pastoraal Centrum

e komende drie maandagavonden gaan we onze serie over het geloven en denken van de apostel Paulus afronden. Op de eerste en derde avond bekijken we de documentaire “In de voetsporen van Paulus”, door de Britse acteur David Suchet, over Paulus en de verschillende plaatsen waar hij heeft gewoond en gewerkt. David Suchet is bekend van onder meer zijn rol als Hercules Poirot.

Op de tweede avond sluiten we onze bespreking van de Galatenbrief van Paulus af met een samenvatting van deze brief. Deze samenvatting kunt u na afloop ook mee naar huis nemen.

Voor u samengevat:

  • Maandag 22 januari 19.30: Documentaire deel 1
  • Maandag 29 januari 19.30: Samenvatting Galatenbrief
  • Maandag 5 februari 19.30: Documentaire deel 2
  • Maandag 12 februari 19.30: Pastorie gesloten in verband met Carnaval

● Collecteren en kaarsjes branden met behulp van GIVT

Geven aan een collecte
1. Download de GIVT-app op je mobiele telefoon.
2. Open de GIVT-app en vul je collectebedrag in, dat wat je wilt geven.
3. Kies hoe je wilt geven: kies in de kerk voor ‘Collectemiddel’.
4. Hou je telefoon bij de collectebuidel, -schaal of -mand.

● In de kerk of kapel een kaarsje branden
1. Scan de QR-code van jouw kerk of een kapel die je bezoekt. Die krijgt het geld (van de kaarsen).
2. Volg verder de aanwijzingen op de telefoon.
3. Dit kun je overal doen, ook thuis op de bank, of via de code op de TV.
4. Het geven is volstrekt anoniem.

● Bijbelbespreking digitaal
De Bijbelbespreking, de lezingen en het Evangelie, zijn digitaal. Alle opgenomen filmpjes kunt u op YouTube vinden. Klik op deze link en bekijk alle presentaties. In dat hoofdstuk kunt u ook de Bijbelteksten downloaden en/of lezen. 

● Kerken en kapellen zijn geopend
- de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel
Op zondagmorgen van 08.00-13.00 uur;
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 08.00-10.00 uur; op vrijdag van 08.00-12.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander over de basiliek vertellen. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
- de Sint-Willibrorduskerk in Esch
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-19.00 uur.
- de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel
Elke dag de kapel achter in de kerk van 09.00-18.00 uur.
- de Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-17.00 uur.
Alle veldkapellen in onze parochie zijn te allen tijde geopend. 

● Aangepaste adviezen voor ziekte-aandoeningen
Deze adviezen gelden voor mogelijke coronaverschijnselen maar ook die van griep, verkoudheid en andere besmettelijke ziekten.
  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Vraag na of je met milde klachten kunt komen.
  • Vermijd bij klachten fysiek contact met een broze gezondheid
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Was je handen goed.
  • Zorg voor goede ventilatie.
● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost 12 euro. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:

Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29