Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Rein in hart en handen

11-02-2018

Dit weekend vieren we de 6e zondag door het jaar. Het motto luidt: Rein in hart en handen

Je kunt vuile handen hebben. Je geest kan bezoedeld raken. Je kunt ook rein zijn in hart en handen. En dan zit er nog een rijke schakering van situaties tussen deze twee uitersten. Er ligt een grote uitdaging om zuiver door het leven te gaan. Maar hoe? En hoe word ik geholpen? 
De oproep om zuiver door het leven te gaan, leeft in alle culturen en alle godsdiensten en wereldbeschouwingen. De wegen hierin zijn onderscheiden. De lezingen uit de Schrift geven ons vandaag richting. Buitenkant en binnenkant van ieder van ons worden aangesproken.