Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Vastentijd: tijd voor bezinning

13-02-2018

Vastenactie voor de allerarmsten in Mbala in Zambia

Van Aswoensdag, op 14 februari 2018, tot eerste Paasdag, op 1 april, is het vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.

Wilt u deze vastentijd bewust beleven? De uitdaging met uzelf aangaan? Op www.vastenactie.nl kunt u zien hoe andere mensen de vastenperiode invullen. Als u wilt, kunt u uw vastenactie daar ook delen met anderen. Extra leuk is het natuurlijk als u uw familie, vrienden en kennissen oproept om uw uitdaging - en daarmee de projecten van Vastenactie - financieel te steunen. Even minderen... voor een ander!

● Gaan waar niemand gaat in Zambia
Voor ons campagneproject 2018 gaan we naar Mbala, een district (met een gelijknamige stad) in het uiterste noorden van Zambia, aan de grens met Tanzania. Mbala is een van de armste districten van Zambia, met een gemiddeld weekinkomen van 0 tot 6,90 euro per huishouden. De meeste mensen werken als dagloner. De hiv/aids epidemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd en heeft bovendien grote invloed op de familiestructuren. Ouders overlijden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven achter of belanden bij hun grootouders. 

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich met name in waar de nood het hoogst is. Niet voor niets droeg de stichter van de congregatie, Victor Braun, de zusters op 'te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet'. Vanuit die opdracht gingen de zusters eind jaren '80 de sloppenwijken in om te zorgen voor de door hiv getroffen families. Zo ontstond het Households in Distressprogramma, dat we dit jaar via Vastenactie steunen.

Over enkele weken stoppen vrijwilligers van de parochie een brief met vastenzakje in uw brievenbus. Dit vastenzakje kunt u in de Goede Week, de week voor Pasen, achter in de kerken in een doosstoppen. U kunt ook terecht bij de lokale supermarkten; ook daar staat een doos waarin u uw bijdrage kwijt kunt...

Meer informatie:


Zuster Yvonne: we geven ze een klein duwtje...