Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Terug naar de Bron

18-02-2018

Dit weekend vieren we de 1e zondag van de Veertigdagentijd. Het motto luidt: Terug naar de Bron. 

De zes zondagen van de veertigdagentijd zijn etappes op weg naar Pasen, het feest van de verrijzenis. In de lezingen uit het Oude Testament wordt het thema van het Verbond uitgewerkt. Vandaag het Verbond met Noach, dus met de hele mensheid. 
In de komende zondagen zal dit meer en meer toegespitst worden om te eindigen met de vernieuwing van het Verbond in Jezus, de Christus. Wellicht kan onze aandacht vallen op de tweede lezing waarin een geloofsbelijdenis wordt uitgesproken (lang voordat het Credo was opgesteld). 
De evangelieteksten van de zes zondagen van de veertigdagentijd maken stap voor stap duidelijk wie Jezus Christus is en wat Hij voor ons als gelovigen betekent. Van de dorre woestijn van vandaag naar water, licht en nieuw leven in de komende weken. Zo gaan we elke week iets verder op weg naar Pasen.