Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: maart 2018

02-03-2018

Op donderdag 1 maart jl. vond de derde vergadering, de maartvergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Yvonne de Riet definitief in het parochiebestuur
Yvonne de Riet uit Boxtel is definitief per 1 maart 2018 in het bestuur van de parochie benoemd. Het Bisdom heeft er de goedkeuring aan gegeven. Zij gaat zich vooralsnog bezighouden met het familiepastoraat. Ook zal ze haar beste beentje voorzetten in de Commissie Personeel, Organisatie en Communicatie. Met haar benoeming is het parochiebestuur weer compleet. We wensen haar nogmaals veel succes en veel plezier binnen ons bestuur. 

● Ontwikkeling van de verkopen van het vastgoed
Deze zijn kort besproken en de voortgang zit er goed in. Op de achtergrond wordt er door de ontwikkelaars steeds gewerkt aan de inrichtingsplannen van de beide pastorieën en pastorietuinen. De definitieve plannen komen steeds beter in beeld. In 2018 krijgen veel zaken wellicht hun beslag en kan er misschien al worden begonnen met de daadwerkelijke herontwikkeling. 

● Op 11 maart is hét Vormsel
Vormelingen uit drie kerkdorpen, Boxtel, Esch en Liempde, ontvangen dan het sacrament van het vormsel in de Sint-Petrusbasiliek. In de weken daarna wordt het draaiboek besproken, geëvalueerd en indien van toepassing bijgesteld.

● Instructiebijeenkomsten DocBase en Exact Online
Deze vinden onder meer op dinsdag 13 en 20 maart plaats. Enkele vrijwilligers en twee leden van het secretariaat gaan zo’n bijeenkomst bezoeken. De beide programma’s worden de opvolger van het slecht functioneren programma Navision. Tevens zal het (op termijn) voldoen aan de nieuwe Europese  Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 5 april a.s.