Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

'Alles heeft een nieuw begin...'

06-01-2019

Uitnodiging


Pastoor Jacques Grubben

neemt afscheid van de Heilig Hartparochie

in de Nieuwjaarsviering op zondag 13 januari 2019

Het bestuur van de Heilig Hartparochie nodigt u van harte uit
voor de Nieuwjaarsviering op zondag 13 januari 2019 
om 10.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel.

Tijdens deze viering nemen we afscheid van onze pastoor Jacques Grubben. 
Hij is door Mgr. Gerard de Korte per 1 februari 2019
tot pastoor in de parochie ‘De Heilige Drie-eenheid’ in Nijmegen benoemd.

Na de viering staan we kort stil bij het vertrek van Jacques Grubben. 
Aansluitend wordt u in de basiliek in de gelegenheid gesteld
om persoonlijk van hem afscheid te nemen.
Tijdens deze ontmoeting wordt u in de basiliek een kop koffie of thee aangeboden.

Graag begroeten wij u op zondag 13 januari a.s. om 10.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek.

Bestuur van de Heilig Hartparochie,
de vicevoorzitter, drs. Jos Polman |  de secretaris, Jo Custers

‘Alles heeft een nieuw begin…’