Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Geloofsbelijdenis

10-03-2019

Deze zondag vieren we de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Het motto luidt: Geloofsbelijdenis. 

Laat ons nu opnieuw samenvatten wat “geloven” betekend: door de Heilige Geest binnengeleid worden in de volle waarheid van de goddelijke Openbaring. Dat wil zeggen: een gemeenschap vormen van gelovigen die openstaan voor het woord van Christus Evangelie. Zowel het ene als het andere is mogelijk voor elke generatie, omdat de levende overdracht van de goddelijke Openbaring, vervat in de Traditie en de Heilige Schrift, ongeschonden voortleeft in de Kerk, dankzij de bijzondere dienst van het Leergezag, in harmonie met de bovennatuurlijke geest van geloof van het godsvolk.