Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

De weg van het Kruis

14-04-2019

Deze zondag vieren we Palmzondag of Palmpasen. Het motto luidt: De weg van het Kruis. 

Palmzondag is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. Op een jonge ezel trekt Jezus als een koning van vrede de stad binnen, terwijl de mensen hem onder meer begroeten met de takken van palmbomen. Om Gods Rijk van vrede te brengen zal Jezus echter de gebrokenheid en het kwaad van deze wereld moeten ondergaan, om zo de wereld ten goede te keren. Daarom noemen we, ondanks het lijden en sterven van Jezus, deze week toch de Goede Week, omdat Jezus Gods liefde en goedheid ten einde toe onder ons aanwezig brengt en zo het kwaad en de dood overwint in zijn verrijzenis op Pasen.