Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: mei 2019

17-05-2019

Op maandag 13 mei jl. vond de vijfde vergadering, de meivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Koetshuis in gebruik genomen
Alle ruimtes in het uitgebreide, nu weer complete Koetshuis zijn klaar en opnieuw in gebruik genomen. Iedereen is er blij mee, vooral de Stichting Heilig Bloedprocessie. Met de stichting wordt een gesprek met de Gemeente Boxtel voorbereid en gehouden voor een structurele subsidie voor de huisvesting van die stichting. 

● Naamgeving vergaderruimtes Pastoraal Centrum
Het bestuur heeft ook de nieuwe ruimtes een naam gegeven. Alle namen luiden nu als volgt:
  • De eerste ruimte van de grote zaal in het Pastoraal Centrum, meteen links: Marcus-zaal (was al).
  • De tweede ruimte van de grote zaal in het Pastoraal Centrum, achteraan links: Matteüs-zaal (was al).
  • De ruimte rechts achterin in het Pastoraal Centrum, de bestuurskamer: Lucas-zaal (was al).
  • De ‘oude’ ruimte in het Koetshuis: Johannes-zaal (deze naam is nieuw).
  • De nieuwe ruimte in het Koetshuis: Paulus-zaal (deze naam is ook nieuw).
Er zullen mooie naamplaatjes worden gemaakt die bij elke ruimte worden bevestigd.

● Sleutelvoering en beveiliging Pastoraal Centrum
Een hiertoe opgesteld plan is besproken en vastgesteld.

● Algemene informatieavond bestuur
Deze wordt weer in het najaar gehouden en wel op woensdag 23 oktober a.s. (nog enig voorbehoud). De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Gelieve deze avond alvast in uw agenda te reserveren. 

● Van Navision naar DocBase
In de week van 20 mei wordt onze ledenadministratie omgezet van het programma Navision naar DocBase. In een later tijdstip wordt de financiële administratie daaraan gekoppeld.

● Vastgoedbeheer
De verkoop van alle overtollige gebouwen verloopt nog steeds naar wens. Zoals het er nu naar uitziet kunnen deze zomer enkele objecten daadwerkelijk worden verkocht. De renovatie van de Opgang in Esch is in kaart gebracht en wordt verder uitgewerkt. 
Op 8 mei jl. is de pastorie van Esch definitief verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de geloofsgemeenschap van Esch. 

● Groot onderhoudsplan
Het meer jaren groot onderhoudsplan van de geloofsgemeenschap Liempde is klaar en door de Commissie Vastgoed van een positief advies voorzien. Het bestuur heeft ermee ingestemd. Nu wordt het plan ter instemming aan het bisdom voorgelegd. Naar analogie van dit plannen worden ook de plannen voor de andere kerkdorpen opgesteld.

● Hernieuwde aanbesteding graven delven en dichten
Omdat einde juni 2019 het contract met het huidige bedrijf afloopt vindt er een hernieuwde aanbesteding plaats. Deze gebeurt op basis van een aangescherpt document waarin een aantal zaken zijn verwerkt die extra aandacht behoeven. De aanbesteding wordt nog deze maand in gang gezet. De al dan niet nieuwe firma begint per 1 juli 2019 en geldt voor vier van de vijf begraafplaatsen. 
In samenhang hiermee is besloten om de werkelijke kosten van delven en dichten door te belasten aan de nabestaanden. 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 13 juni a.s.