Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Geoffrey de Jong verlaat de Heilig Hartparochie

26-05-2019

Per 1 juli 2019 verlaat kapelaan Geoffrey de Jong de Heilig Hartparochie

Per die datum wordt Geoffrey de Jong  kapelaan in de gemeente Laarbeek in de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Beek en Donk. Deze herbenoeming en veel andere gebeuren door bisschop De Korte als gevolg van het verhuizen van enkele pastoors binnen het bisdom, pastoors die met emeritaat gaan en/of op een andere wijze hun priesterschap gaan invullen. Tot einde juni gaan alle werkzaamheden van Geoffrey gewoon door. Aan een opvolging op termijn wordt gewerkt…

Deze week kreeg het bestuur van de bisschop van Den Bosch, Mgr. Gerard de Korte, de mededeling dat kapelaan Geoffrey de Jong per se ergens anders nodig is. Er zijn namelijk parochies zonder en met te weinig priesters. Dit als gevolg van verhuizingen, het met emeritaat gaan en het kiezen voor het kloosterleven. En… nauwelijks tot geen aanwas! Dus komt er op 1 juli a.s. een tweede ‘priestercarrousel’. In dat kader is kapelaan Geoffrey de Jong ergens anders broodnodig en gaat hij ons per die datum verlaten.

Kapelaan Geoffrey de Jong wordt dus als kapelaan in de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Beek en Donk benoemd. Daar zal hij hij pastorale taak voortzetten in vier kerkdorpen. 

Vanmorgen werd dit nieuws in alle zondagsvieringen medegedeeld. De reacties waren er in Liempde in vele vormen: verrast, hoe kan dat nu, nu al, we zullen hem missen, hij kan het zo goed met de parochianen vinden, hoe nu verder, en andere. Tijdens het koffiedrinken in Liempde werd Geoffrey alvast bedankt voor zijn inzet en voor zijn stevige voetafdruk die hij zeker in Liempde zal achterlaten. Maar het is niet anders: hij gaat elders aan het werk en wij moeten verder…       

In een gesprek op het bisdom is het bestuur duidelijk geworden dat er heel serieus aan een opvolging van een kapelaan voor de Heilig Hartparochie wordt gewerkt. Deze procedure heeft echter tijd nodig, veel tijd. ‘Daarbij moet u eerder aan veel maanden denken dan een aantal weken’, aldus de zegsman van het bisdom, ‘maar zoals het er nu voorstaat komt er wel een opvolger voor kapelaan Geoffrey de Jong’. Dat stelt het bestuur gerust.

In de komende maanden gaat alles gewoon volgens planning dor. Deze week gaat het bestuur samen met het pastoraal team bezien hoe we die ‘veel maanden’ zo goed mogelijk kunnen overbruggen. Een aantal suggesties hiertoe is al gedaan; we doen er ons voordeel mee.

In de komende week gaat het bestuur ook bekijken op welke wijze we met zijn allen op een passende wijze afscheid kunnen gaan nemen van Geoffrey. Daarover wordt u via deze website en via de kerkberichten in het Brabants Centrum geïnformeerd.

Tot slot. We danken kapelaan Geoffrey de Jong bij voorbaat voor alles wat hij voor onze parochie heeft gedaan en betekend en wensen hem veel succes én sterkte in zijn nieuwe werkomgeving in Laarbeek. Wij zullen hem node missen en gaan de tussentijd invullen en straks een opvolger weer goed inwerken. Geoffrey: ‘houdoe en bedankt…!'


Kapelaan Geoffrey de Jong is per 1 juli 2019 in Laarbeek als kapelaan benoemd. We wensen hem veel sterkte en succes!