Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Jacques Grubben geïnstalleerd

16-06-2019

Oud-pastoor Jacques Grubben geïnstalleerd in Nijmegen 

In een goed gevulde Lourdeskerk in Nijmegen, een van de zeven van de parochie Heilige Drie-Eenheid, is vanochtend in een stemmige viering, onze oud-pastoor Jacques Grubben, door deken Henk Janssen geïnstalleerd als nieuwe pastoor van genoemde parochie.

Niet voor niets is door het parochiebestuur deze dag, waarop het Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid wordt gevierd, gekozen voor de installatie, hoewel Jacques al zo'n 5 maanden actief is binnen de parochie. Vanuit Boxtel was een delegatie van het bestuur van de Heilig Hartparochie aanwezig evenals talrijke parochianen uit onze geloofsgemeenschappen. 

Een gelegenheidskoor, bestaande uit leden van de zeven kerken, zong stemmig de gezangen uit de mis van Gounod.

Divers concelebranten, lectoren, acolieten en misdienaars uit de geloofsgemeenschappen van de Heilig Drie-Eenheid parochie gaven de viering extra cachet. 

Na afloop was er een gezellig samenzijn in en om de kerk, waarbij kapelaan Geoffrey de Jong, op z'n scooter rechtstreeks vanuit de H. Mis in Liempde, naar Nijmegen was getogen om zijn oud-pastoor de hand de schudden.

We constateren dat Jacques in een warm nest terecht is gekomen, waarbij natuurlijk wel de stedelijke allure versus de dorpskerken de grote uitdaging blijft. We wensen Jacques daarbij alle succes toe, samen met het parochiebestuur, het parochiebestuur en zijn vele vrijwilligers, waarbij vandaag vijf personen ook nog de parochiespeld kregen opgespeld vanwege hun langdurige inzet voor de geloofsgemeenschappen waar zijn thuis zijn. 


De concelebranten samen met Jacques aan het altaar