Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Mistijden in de vakantie én daarna…

23-06-2019

Mistijden in de vakantie en in de periode september tot en met december 2019

Op zondag 30 juni a.s. neemt de parochie afscheid van kapelaan Geoffrey de Jong in de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde. Dit gebeurt in een plechtige eucharistieviering in de Liempdse kerk die om 09.30 uur begint. Na afloop van deze viering wordt stilgestaan bij het afscheid van onze kapelaan die per 1 juli a.s. van de bisschop een nieuwe betrekking heeft gekregen.
Hierna is er voor alle parochianen de gelegenheid om in Diensten Centrum Kloosterhof (naast de kerk) Geoffrey de Jong de hand te drukken. Dit is vanaf ongeveer 10.45 uur.  

Door het bisdom is toegezegd dat de Heilig Hartparochie op termijn een nieuwe kapelaan krijgt. Tot die tijd werkt het bestuur met aangepaste misroosters, vooral voor ná de zomervakantie.

● Missen en diensten tijdens de zomervakantie
Deze is zoals elk jaar.
in de zomervakantie (juli en augustus) vervalt op zondagen de Stille H. Mis van 09.00 uur in Boxtel 
- in Liempde vervallen beide doordeweekse missen in de vakantie.

Het kan zijn dat de viering niet altijd een eucharistieviering is, het kan ook een gebedsviering zijn.

● De periode van september tot 1 januari 2020
Na de zomervakantie tot 31 december 2019 vervallen in Liempde de beide doordeweekse H. Missen van 09.00 uur op de woensdagen en donderdagen. Gelieve hiermee rekening te houden. Alle andere vieringen gaan dan weer gewoon door…

We vertrouwen erop om met behulp van deze beide noodroosters zoveel mogelijk aan de wensen van de parochianen tegemoet te kunnen komen. Voorlopig moeten we ons dus een beetje behelpen. Maar we gaan ervoor…