Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Onze Geoffrey, man tussen de mensen

30-06-2019

Geoffrey, mens tussen, onder en bij de mensen van de Heilig Hartparochie

Eerwaarde heer kapelaan De Jong… (nee dus), Beste Geoffrey. Zo dat klinkt beter in Liempde, zo stond je trouwens ook bekend. Gewoon kapelaan Geoffrey… ‘En Geoffrey schrijf je met  G e o f f r e y en je spreekt het uit als Jeffrey’. Dit vertelde je in het kennismakings­gesprek in september 2014 toen je als kapelaan in Liempde werd benoemd. En daar moesten we goed op letten: de toon was gezet. Je woonde vanaf die dag helemaal alleen in die grote pastorie in Liempde die nu is verkocht. Een jaar later verhuisde je naar Boxtel, naar een van de beide, royale appartementen in het Pastoraal Centrum. Daar vatte je de opdracht op om samen met Jacques Grubben, die vandaag overigens verhinderd is, de nieuwe Heilig Hartparochie verder te gaan uitbouwen. Dit met als speciale werkplek, ‘standplaats’ zoals je wilt, de geloofsgemeenschap Liempde. 

Tot aan de dag van vandaag want morgen, maandag 1 juli, begin je als kapelaan in je nieuwe parochie van de Zalige Eustachius van Lieshout in de gemeente Laarbeek. Maar niet nadat je van een fijne vakantie in Zuid-Afrika hebt genoten, waar je hebt gewoond en jij je roots hebt liggen.

Een maand geleden kreeg je van de bisschop te horen dat ze jou dringend nodig hebben in die andere parochie in Laarbeek, want de pastoor aldaar kreeg ook een nieuwe werkomgeving. Ja, het wordt onderhand schaars met de beschikbare priesters in ons bisdom. 
Jij was zeer verrast en wij niet minder: alweer een aderlating en dat terwijl we samen goed op weg waren. Jij met Jacques die al eerder naar Nijmegen vertrok en vanaf 1 februari jl. met pastoor Geertjan van Rossem. Met Geertjan begon je juist goed de draai te vinden…

We gaan er overigens van uit dat we weer een goede kapelaan terug krijgen, dat is door het bisdom toegezegd, maar dat kan wel geruime tijd duren…

Geoffrey. Je toonde een grote inzet, een overmatige betrokkenheid met de parochianen van Liempde, veel compassie met de mensen en bovenal een luisterend woord voor velen. Bij feesten deed je mee en bij verdriet bood je troost. Je genoot ervan om tussen de mensen te zijn en met hen te lachen en huilen: je bent een van ons. Een afsluitend schouderklopje, letterlijk of figuurlijk, hoorde er bij jou altijd bij. En als je werd aangesproken was het standaard antwoord: ‘Wat kan ik voor je doen…’  
Graag wil ik je mede namens Jos Polman, de vicevoorzitter die ik helaas moet verontschuldigen, namens alle parochianen heel hartelijk danken voor die inzet.

Maar Geoffrey er is meer, veel meer… Je blies veel oude gewoontes nieuwe leven in, zoals de Carnavalsmis, nu al niet meer weg te denken en de Sinterklaasvieringen in onze kerk. Maar je hield ook alle andere gebruiken en aparte vieringen in stand. Zeker ook te denken aan de Sint-Antoniusvieringen in buurtschap Kasteren, samen met het gilde Sint Antonius Abt dat vandaag zo voltallig en prominent aanwezig is en waar jij gildeheer van bent… Ik noem vooral ook de jaarlijkse viering in de Maria van Beauraing-kapel in de Hezelaar.

Je voegde er ook nieuwe initiatieven aan toe…De kermismis werd enkele jaren geleden door jou ingevoerd en is nu al niet meer weg te denken. Je was gastdirigent bij fanfare Concordia, was elk jaar prominent aanwezig op de zittingsavonden met carnaval en op de Boeremèrt was je ook immer van de partij.

Over die van dit jaar wil ik eigen wel iets typerends over jou kwijt. Ja, het gaat inderdaad over de acts van de groep: ‘Hier komen de schutters’ tijdens de Boeremèrt. De commandant van de groep vroeg jou of je de groep kon zegenen voor de grote, te leveren veldslag. ‘Natuurlijk kan ik dat en doe ik dat’, was je antwoord. Een prachtige, betekenisvolle zegening volgde. Daarna liep je zeer geïnteresseerd met de groep mee. Toen er weer een stop was hoorde ik mensen in jouw omgeving aan jou vragen: ‘Ben jij ene echte, of hoor je bij de groep..? ‘Nee hoor ik ben een echte kapelaan maar ik ga helemaal op in deze schitterende vertoning.’ Meteen sprak de commandant van de groep je weer aan en vroeg je of jij ‘de kreupele’ in de rolstoel wilde zegenen en God wou vragen of hij weer kon lopen. Hij had namelijk alle manschappen ‘fit’ en dringend nodig. ‘Ja, dat kan ik wel…’ was jou antwoord. En je raadt het al: na de zegening kon hij weer lopen en een stevig applaus viel jou ten deel… Ik stond bijna naast jou en vroeg je waar de scheidslijn was tussen wat kan, mag en zou moeten kunnen binnen het katholieke geloof… Adrem als je bent was het antwoord: ‘Soms is die scheidslijn moeilijk te trekken en straks zal God oordelen of ik altijd juist heb gehandeld.’

Geoffrey, dat waardeer ik nu in jou, dat ben jij ten voeten uit: tussen, met, onder en samen met de mensen. Je bent als de kapelaan Odekerken van de filmreeks: ‘Dagboek van een herdershond’. Die film én die kapelaan oogstte veel lof en die valt jou ook ten deel. Voor mij ben je dé Geoffrey Odekerken van Liempde.

En nu heb ik nog niet kunnen vertellen namelijk dat je altijd op de vergaderingen van de Contactgroep Liempde aanwezig was, dat je eigenhandig meehielp met het poetsen van de kerk en de jaarlijkse grote poets, dat je graag en goed zong, dat je preken altijd kort en ‘to the point’ waren, dat je een brede interesse hebt én veel weet over geschiedenis, cultuur en reizen en… dat je een bierkenner bent. Maar dat weten we nú wel. Mochten verenigingen of organisaties nog een spreker nodig hebben dan weet je waar je terecht kunt. Van harte aanbevolen.

Maar Geoffrey we waarderen jou als mens tussen de mensen: positief en inspirerend. Mede dankzij jou is onze mooie parochie gegroeid. Laten we de schouders eronder blijven zetten. 

Dank aan al die mensen die zo goed mee doen al die vrijwilligers die hun tijd en talenten ter beschikking stellen. We hebben altijd vrijwilligers nodig kom erbij doe mee je krijgt er heel veel voor terug. Door de inzet van al die mensen kunnen we met veel vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Brengt me nu op het punt om alle mensen te bedanken die er mede voor gezorgd hebben dat jij vandaag de afscheidsviering krijgt die je hebt verdiend. Alle mensen en dat zijn er teveel om op te noemen hebben dat graag voor jou gedaan…

Tot slot. Geoffrey dank voor je inzet in de afgelopen vijf jaar, voor onze persoonlijke relatie en samenwerking en het ga je meer dan goed in Laarbeek: uit het oog maar niet uit het hart…. Klik op deze link of de link hieronder voor een beeldverslag.

Meer informatie:


Jo Custers spreekt de scheidende kapelaan namens de hele parochie toe