Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Arm maar toch rijk

29-09-2019

Deze zondag vieren we de 26e zondag door het jaar. Het motto luidt: Arm maar toch rijk. 

Geeft rijkdom veiligheid? Of is die veiligheid slechts schijn? De boodschap van de Schriften is helder: begrippen als rijkdom en armoede zijn heel betrekkelijk. De context waarin ze staan is belangrijk. Gaat het om dienen of heersen? Leidt rijkdom tot delen? Leidt armoede tot grotere saamhorigheid? Uiteindelijk gaat het er om of de mens gebracht wordt tot verbondenheid. Tot Verbond.