Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Verantwoording bestuursbeleid

30-11-2020

Openheid en transparantie, nu via onze website...

In de afgelopen vijf jaar hebben we elk jaar een informatieavond georganiseerd tijdens welke we een verantwoording gaven van het bestuursbeleid. Dit betrof een overzicht van het gevoerde beleid in het jaar voorafgaand en een korte doorkijk naar de toekomst. Dit jaar zou die avond op woensdag 4 november jl. zijn geweest.

Deze informatieavond is helaas niet door kunnen gaan in verband met de huidige coronacrisis. Dat vinden we gewoon erg jammer. Juist het directe contact met onze parochianen waarin we openheid geven van het gevoerde en te voeren beleid vinden wij belangrijk. En dit geldt ook vooral ook voor de jaarcijfers.

De jaarcijfers van 2019 waren niet al te best, omdat we nog last hebben gehad van de naweeën van de sterk gedaalde beurs in 2018. Het is lastig om de jaarrekeningen sluitend te krijgen. Daarnaast 'voeden' we wel onze voorzieningen waardoor de geldmiddelen goed op peil blijven en zelfs toenemen. Een geruststellende gedacht.

Dit jaar zult u zoals gewoonlijk de presentatie op deze website aantreffen. Helaas dit keer zonder een uitgebreide toelichting. Het komen jaar willen we u weer zeker ontmoeten in de Walnoot. Klik op het onderstaande document en u kunt de hele presentatie bekijken.     

Meer informatie:


Wegens de coronacrisis gingen een tijdlang de gewone missen niet door; gelukkig hebben we de TV-mis