Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Bespreking lezingen en Evangelie

27-12-2020

Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van de kerstweek en van 27 december 2020

A.s. maandag 28 december is de volgende bijeenkomst van het Bijbelinloopuurtje. Deze is in de Sint-Petrusbasiliek en begint om 19.30 uur. Hierbij worden alle coronamaatregelen in acht genomen.
De bespreking van de lezingen en het Evangelie wordt ook digitaal voortgezet. Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links...

Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 
In deze digitale ontmoeting geeft Geertjan een toelichting op de Eerste en Tweede lezing en het Evangelie van Kerstmis en van aanstaande zondag 27 december.

● Kerstmis – Nachtmis. Het motto luidt: De Redder geboren. 
Het vieren van Gods Zoon in ons midden kent – liturgisch gezien – verschillende aspecten. Op de dag van Kerstmis wordt dat in drie vieringen uitgewerkt. In de nachtmis – meestal op de vooravond gevierd  staan we stil bij het intieme gebeuren van het kind van Maria, de geboorte van het Kind, Zoon-van-God. Deze geboorte is Gods antwoord op het reikhalzend verlangen van mensen, het verlangen naar een Redder. De Redder in Bijbels perspectief is de Mens-van-God die een doorbraak brengt én mensen de kracht en het perspectief geeft om met de hulp van Boven deze aarde opnieuw in te richten.

● Kerstmis – Dageraadsmis. Het motto luidt: de Redder geboren. 
De eucharistie die op het tijdstip van de ‘dageraad’ gevierd wordt, zal de nadruk leggen op het ‘aan het licht komen ‘ van de Redder, van de Heiland. Hij is bestemd voor het volle licht. Terwijl de nachtmis nog het karakter van de intimiteit van de avond/nacht bevat, gaat het i deze viering – op welk tijdstip deze da ook plaatsvindt – om het verlaten van de duisternis en het verwelkomen van het licht : Sol justitae, de Zon der gerechtigheid. We vieren dit in de komst van de nieuwgeboren Heer.

● Kerstmis – Dagmis. Het motto luidt: De Redder geboren. 
In deze viering wordt het mysterie van de Menswording ten volle uitgewerkt. God spreekt tot ons door zijn Zoon: het Woord is vleesgeworden. God heeft zijn tent opgeslagen onder ons, in een beschadigde wereld die zoekt naar wegen om met de pandemie om te gaan. Het is nodig om perspectief te houden in zo’n situatie. De diepere betekenis van Kerstmis wordt in deze viering uitgewerkt: het Woord van God klinkt en is vlees geworden, het Licht verdrijft de duisternis. Zó redt God de mensen.

● Tweede Kerstdag – Heilige Stefanus. Het motto luidt: de Redder geboren. 
De paradox van Kerstmis komt op deze dag duidelijk aan het licht. De komst van Gods Zoon – we hebben het al gehoord in de proloog van het Johannesevangelie op Eerste Kerstdag – geschiedt in een weerbarstige wereld. Wie getuigt van de Mensgeworden God kan tegenslagen verwachten, zelfs tot het ultieme getuigenis van de gave van je eigen leven. Het feest van de H. Stefanus is als het ware een ‘contrapunt‘ van het Kerstfeest.

● Feest van de Heilige Familie – zondag 27 december
Het motto luidt: Vruchtbaar geworden. 
Terwijl het feest van Kerstmis stamt uit de vierde eeuw, is het feest van de Heilige Familie pas van de twintigste eeuw. Na enige omzwervingen op de jaarkalender is het na het Concilie Vaticanum II op de zondag geplaatst tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In de Kersttijd staan we stil bij Jezus, Maria en Jozef in heel verschillende omstandigheden. Met dit Feest van de heilige Familie staan we stil bij hen als gezin. In dit jaar B: Jezus’ opdracht in de Tempel van Jeruzalem. Het ‘netwerk’ van de joodse traditie omringt hen. Groeien in geloven gebeurt op de eerste plaats in een warm en hartelijk netwerk, in een (min of meer grote) familie. Groeien in geloven is een manier van opgroeien: hoofd, hart en handen.

● Nieuwjaar – Moederschap van Maria – Dag van de Vrede
Het motto luidt: Zegen over allen. 
Maria bekleedt in onze katholieke traditie een bijzondere plaats. Met en door haar is de Christus in menselijke gestalte onder ons verschenen. Het is een nieuw begin in de geschiedenis van de mensheid. Wellicht is hiermee ook een ‘link‘ te leggen met het feest van Nieuwjaar dat we vandaag vieren. Maria is de Moeder van God: het is geloofstaal die ons wil openen om het mysterie van Kerstmis beter in te gaan. Zij heeft ons Jezus de Christus geschonken. De heilige Naam van haar Zoon is kracht voor iedere volgeling van Hem.

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van deze week en klik op deze link of op de link hieronder en geniet van de presentatie.

● Voor de presentatie over de uitleg van het Evangelie klikt u op deze link.

● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem, ook naar die van Hemelvaartsdag. Klik op deze link.

Meer informatie: