Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: februari 2021

07-02-2021

Op donderdag 4 februari jl. vond de tweede vergadering, de februarivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats (de eerste is uitgevallen). Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

 ● Het Sint-Petruskoor bestaat 50 jaar
Het Sint-Petruskoor van de Sint-Petrusbasiliek bestond op 28 januari 2021 precies 50 jaar: een gouden jubileum. Wegens corona-omstandigheden kon dit halve eeuwfeest niet worden gevierd. Dit gebeurt later als de omstandigheden weer meer genormaliseerd zijn. Het bestuur van de HHP heeft de voorzitter van het koor verrast met een stevig boeket bloemen. 

● Kerstvieringen geëvalueerd
Met en rond het feest van Kerstmis zijn er niet circa 25 vieringen geweest maar bijna veertig. De opzet, vormgeving, bezoekersregeling en dergelijk zijn besproken. Over het algemeen zijn we erg tevreden al was er van een echte kerstsfeer natuurlijk veel minder sprake. De bezoekersaantallen per viering en per kerkdorp waren erg verschillend, maar dan kan.

● Vieringen rond Pasen
Deze vieringen met eventueel weer extra bijeenkomsten worden de komende weken in beeld gebracht. Te zijner tijd volgt over de aanpak een nadere berichtgeving op de website en in de plaatselijke pers.

● Taakverdeling binnen het Pastoraal Team
De eerste vergadering van het Pastoraal Team is geweest. Daarin is een aantal afspraken gemaakt. Onder meer ook de volgende:
  • de hoofdaandacht voor het kerkdorp Boxtel ligt bij pastoor Geertjan van Rossem; hij krijgt daarbij hulp van de andere leden van het team en van de overige pastoraal medewerkers;
  • de aandacht voor het kerkdorp Esch ligt in handen van diaken Pieter Schevers; ook hij krijgt natuurlijk de nodige hulp; hij wordt ook lid van de contactgroep;
  • die van Lennisheuvel blijft bij pastor Harrie van den Tillaart;
  • de aandacht voor het kerkdorp Liempde ligt grotendeels bij kapelaan Marshal Stanislaus, hij krijgt daarbij ook de nodige hulp. Onder meer van diaken Pierpaolo Flesia. 
Diaken Pierpaolo springt overal bij evenals de extra priesters in onze parochie Leo van der Klaauw en Christ Rodeyns. We wensen hun allen veel succes met het werk. 

● Pastorale zaken op een laag pitje
Door de coronaperikelen gaat het minder goed en actief met alle pastorale zaken. Zo gauw als deze nare periode voorbij is worden de activiteiten weer voortvarend opgepakt. Samen met het Pastoraal Team, de Werkgroep Familieberaad en het Contact-beraad. We laten dan weer zeker van ons horen. 

● Secretariaatsvrijwilligers
Het proces van aanmelden, gesprekken en selectie loopt. Per 1 maart a.s. hopen we op enkele secretariaatsvrijwilligers te kunnen en mogen. We houden u op de hoogte. 
Ook meerdere mensen hebben zich naar aanleiding van de brief aangemeld voor andere vrijwilligersactiviteiten binnen de parochie. Prachtig: iedereen is welkom en we kunnen alle hulp gebruiken. Meld u aan. 

● De Actie Kerkbalans 2021 loopt
Deze actie is weer in de maand januari en duurt tot einde februari. Het thema van de actie is ‘Omzien naar elkaar’. U weet het, we krijgen op geen enkele wijze subsidie van overheden of van instellingen. We draaien c.q. bestaan van de opbrengsten van de eigen Actie Kerkbalans, de collecten in de kerken en de rendementen van de beleggingen. Juist die collecten vallen dit jaar grotendeels weg door de ‘corona-lege’ kerken. Een reden temeer om de komende maand extra te doneren. Dat kan ook via IDEAL. Klik aan op uw eigen kerkdorp en het geld komt dan in uw eigen kerkdorp terecht…!

● Video- en streamingsapparatuur in de basiliek
Deze kunnen we realiseren omdat we in de tweede helft van dit jaar een stevige nalatenschap hebben ontvangen. Op dit ogenblik wordt de apparatuur aangelegd en dat is een heel werk. Zie ook het artikel op de kerkdorpenwebsite Boxtel.
Als alles klaar is, de streefdatum is voor Pasen, gaan we bijzondere vieringen streamen en in beeld brengen. Hiertoe komen er grote schermen in de basiliek, vergelijk de kerstconcerten. Via streaming kunt u de vieringen (ook uitvaartvieringen indien van toepassing) thuis op de telefoon, tablet of televisie volgen. Een mooie aanwinst, met dank aan de schenker…

● Een appartement in het Koetshuis
In het aangekochte gedeelte van het Koetshuis hebben we boven een ruimte gecreëerd voor de Heilig Bloedstichting en een vergader- annex repetitie- en oefenruimte voor onszelf.
In de benedenverdieping komt één woonstudio (appartement). Deze wordt binnenkort gebouwd en daarna verhuurd. Houd onze informatiekanalen in de gaten al u belangstelling hebt.

● Groot onderhoud aan de basiliek
Jaarlijks wordt van alle monumentale kerken van onze parochie, alle behalve die van Lennisheuvel, door de Monumentenwacht een onderhoudsrapport opgemaakt. Op basis daarvan wordt samen met het bisdom een vijfjarenonderhoudsplan opgesteld. Omdat de drie kerken een Rijksmonument zijn ontvangen we van de Rijksoverheid onder een aantal voorwaarden een (BRIM)subsidie. Daar zijn we erg blij mee maar we moeten daarnaast zelf het grootste gedeelte van het bedrag ophoesten. Het groot onderhoud is ook nog eens gruwelijk duur.
In de komende maanden gaan we weer groot onderhoud aan de basiliek en de toren in Boxtel plegen: balkenonderhoud, balken en steunpunten renoveren en versterken, ongedierte effectief bestrijden etc. Een kostenpost van ongeveer € 50.000,--, ‘en je ziet er aan de buitenkant niks van’. Daarna nog zo’n post voor voegenonderhoud, schilderen en enkele reparaties aan de buitenkant.
In Liempde gaan we dit jaar nog schilderen en voor het kerkdorp Esch verkeren alle noodzakelijk te voeren werken nog in een verkennend stadium. Maar dat het ook flink geld gaat kosten is duidelijk. Daarom vragen we ook uw bijdragen via de Actie Kerkbalans. Heel positief is dat de kerkbijdragen in 2020 na jarenlange daling met ongeveer € 10.000,-- zijn gestegen. Chapeau! Dit jaar weer hoger?

● Een eerste bespreking van de jaarcijfers 2020
Een eerste concept van de jaarcijfers van 2020 is besproken. Het tekort wordt steeds kleiner en schommelt nu al rond de € 30.000,--. Zouden we het komende jaar, om misschien al dit jaar, dan toch zwarte cijfers kunnen schrijven?
Deze jaarrekening wordt binnenkort uitgebreid in de Commissie Financiën besproken en enkele posten moeten nog verder worden uitgezocht. U hoort zoals gebruikelijk straks weer van ons…   

● Strooiveld bij de Sint-Petrusbasiliek
Bij de basiliek is op de Sint-Petrusbegraafplaats tussen de rustplaatsen van de pastoors een strooiveld gerealiseerd. Het ziet er keurig uit. Nabestaanden kunnen dan, als daarvoor wordt gekozen, de as van de overledenen uitstrooien op dit veld. 

De volgende bestuursvergadering
is op donderdag 4 maart 2021 om 09.30 uur.


Werken op hoog niveau: de aanleg van de camera-installatie in de Sint-Petrusbasiliek.