Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Videoregistratie en -streaming van start

31-05-2021

De videoregistratie en -streaming kan van start: de installatie is gereed en de cameraploeg is geschoold

In de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel is in de afgelopen maanden videoregistratie en -streamingsapparatuur geïnstalleerd, een hele operatie én veel werk in een eeuwenoud kerkgebouw. Maar de gehele installatie is klaar voor gebruik en inmiddels is ook een goede internetverbinding via Ziggo gerealiseerd. Een cameraploeg is samengesteld en geïnstrueerd. De acht cameramensen, jong en oud, hebben de afgelopen weken flink geoefend en zijn inmiddels redelijk bedreven. Daarom gaat de parochie de hoogmis van 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek op zondagen vanaf 6 juni via het eigen YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie streamen…, dus via YouTube live uitzenden.  

Deze videoregistratie en -streamingsapparatuur hebben we kunnen realiseren omdat we in de tweede helft van vorig jaar een stevige nalatenschap hebben ontvangen van wijlen Wim Aarns en zijn echtgenote Annie Aarns-Zijm. Graag willen we hen hiervoor postuum en in de persoon van hun nicht Astrid nogmaals van harte danken. De geldelijke bijdrage is in overleg met haar besteed.

De apparatuur in de basiliek van Boxtel beschikt over liefst vier camera’s met bijbehorend mengpaneel, monitor, laptop en extra microfoon(s). De vierde camera hangt bij het carillon en wordt bij speciale gelegenheden gebruikt. Daarnaast zijn er tweede grote en twee kleinere beeldschermen in de basiliek zelf opgehangen. Met deze apparatuur kunnen we foto’s, zowel stand alone als in een of meerdere fotoblokken, filmpjes en teksten op de schermen plaatsen. Dit natuurlijk in nauw overleg met de voorganger(s) en de betrokkenen. Ook kan de hele viering al dan niet met foto’s worden geregistreerd en direct op de beeldschermen worden geprojecteerd én opgenomen door middel van speciale opnameapparatuur. Tenslotte is het ook mogelijk de viering te streamen via ons eigen YouTube-kanaal. Dit kan voor een ‘besloten’ groep of publiekelijk (openbaar). Er zijn veel combinaties van bovenstaande opties mogelijk.

De herdenkingsmis van pater Hans de Visser op 25 maart jl. was de eerste proefuitzending. Afgelopen zondag 30 mei was de eerste registratie via onze eigen, nieuwe internetverbinding van de hoogmis van Drievuldigheidszondag met extra aandacht voor het Boxtelse Bloedmirakel en de Heilig Bloedprocessie. Deze gebeurtenis kon wegens de coronamaatregelen helaas weer niet buiten worden georganiseerd. In de uitzending en ook de opname zaten én zitten (deze film blijft op YouTube bewaard) nog wel veel geluidsonderbrekingen. De registratie via Omroep Dommelland is helaas niet via wens en verwachting verlopen. Technische problemen waren de oorzaak, waarvoor onze excuses. Allemaal aanloopproblemen zullen we maar zeggen. We doen ons uiterste best deze snel te verhelpen. 

De parochie gaat vanaf zondag 6 juni a.s. de hoogmis op de zondag in de basiliek streamen. Dit streamen gebeurt via het eigen YouTubekanaal van de parochie en zoek naar: Heilig Hartparochie Boxtel. Daar kunt u de viering aanklikken. De beelden worden ook rechtstreeks op de beeldschermen in de basiliek zelf vertoond.
De YouTubepagina vinden kan ook gemakkelijker. Ga naar de website van de parochie zelf: www.heilighartparochie.nl. Op die website klikt u in de linker kolom op ‘YouTubekanaal HHP’. De rest wijst zich dan vanzelf. Via dit YouTubekanaal kunt u dan thuis de hoogmis op alle digitale schermen van telefoon tot laptop én ook op een groot scherm, bijvoorbeeld de televisie volgen. We wensen de kijkers de komende weken, maanden en jaren veel kijk- en beleefplezier. 

De video-installatie wordt vanzelfsprekend voor eigen weergave en intern nut gebruikt. We stellen deze echter ook graag ter beschikking voor andere activiteiten. We denken hierbij vooral aan uitvaartdiensten, religieuze concerten, bijeenkomsten met een religieuze inslag en bijzondere bijeenkomsten met kerkelijke raakvlakken. Hiervoor vroegen én vragen we een alleszins passende financiële vergoeding. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met het secretariaat: 0411 – 67 22 15. De parochie en vooral de cameramensen wensen alle belangstellende parochianen de komende weken, maanden en jaren veel kijkplezier.