Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Rozenkrans Goddelijke Barmhartigheid

04-06-2021

Samen bidden we de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Vrijdag 11 juni is het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Op die dag wordt er op initiatief van kapelaan Marshal Stanislaus om drie uur in de Sint-Petrusbasiliek de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid gebeden. Daarmee wordt een wereldwijde traditie voortgezet die op 22 februari 1931 in Polen ontstond. Toen verscheen Jezus als “Koning van de Goddelijke Genade” aan de 25-jarige kloosterzuster Maria Faustina Kowalska. 

Hij was in het wit gekleed en uit Zijn Hart kwamen rode en witte stralen die bloed en water voorstelden. Hij verzocht haar: "Schilder een afbeelding die overeenkomt met het voorbeeld dat je ziet, met het onderschrift: “Jezus, ik vertrouw op U”. Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jouw kapel en daarna over de hele wereld. Ik beloof je dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, niet verloren zal gaan."

Jezus wenste ook dat de zondag na Pasen “Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid” zou worden. En Hij voegde daaraan toe: “Op die dag staan de diepste diepten van Mijn tedere barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de fontein van Mijn barmhartigheid naderen. De ziel die te biechten zal gaan en de Heilige Communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open."

Het viel zuster Maria Faustina zwaar dat haar superieuren niet meteen enthousiast waren. Maar de devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid ging door, ook het bidden van de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Daarover zei Jezus: “Dit gebed geef Ik je om de toorn van God te bedaren. O, hoe groot zijn de genaden die Ik schenken zal aan hen die deze Rozenkrans bidden. Mijn Barmhartigheid zal hen omhullen en beschermen gedurende hun leven en vooral in het uur van de dood.”   

Op 30 april 2000 werd zuster Maria Faustina door paus Johannes Paulus II heilig verklaard en hij vaardigde het besluit uit dat de zondag na Pasen voortaan wereldwijd gevierd zou worden als de “Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid”.

De kapelaan weet dat niet iedereen naar Boxtel kan komen. Maar het is ook heel goed mogelijk om thuis zelf die Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden, bij voorkeur elke vrijdag om drie uur, het stervensuur van Jezus. U hebt alleen een rozenkrans nodig en een kaart waar de passende gebeden op staan en een korte toelichting. Die kaart kunt u achter in de kerken van Boxtel, Liempde en Esch vinden. Neem hem gratis mee. De tekst is ook als bijlage bijgevoegd.

Op de eerste vrijdag van juli en augustus bidden we weer samen om drie uur de Rozenkrans van Barmhartigheid in de basiliek, maar doet u het a.u.b. elke week op vrijdag thuis. U bent van harte uitgenodigd.

Meer informatie: