Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Kapelaan De Jong van start

04-09-2014

Pastoor Grubben en kapelaan De Jong gaan van start

Op zondag 31 augustus heeft de parochiegemeenschap op een fijne en respectvolle wijze afscheid genomen van pastoor Norbert van der Sluis. Hij werd door de bisschop benoemd tot pastoor van de parochie  Maria Moeder van de Kerk in Sint Anthonis. We hadden een plechtige eucharistieviering met aansluitend een druk bezochte afscheidsreceptie in Dienstencentrum Kloosterhof. Het was gezellig en pastoor zelf was verguld met de grote belangstelling en het prachtige schilderij van het landelijke Liempde met ‘zijn’ kerk in het middelpunt. Op maandagavond stond het bestuur op een informele wijze stil bij zijn afscheid.

Per 1 september jl., dus met ingang van afgelopen maandag, is pastoor Jacques Grubben van de Verrijzenisparochie Boxtel benoemd tot waarnemend pastoor van onze parochie. Per 1 januari 2015 zal hij de pastoor worden van de beoogde, nieuwe fusieparochie. Deze zal bestaan uit de 4 BELL-parochies, Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde.
Pastoor Grubben is al enige jaren pastoor en sinds dit jaar van de Verrijzenisparochie. Hij neemt volop deel aan het fusieproces en is daarbinnen de kartrekker en motivator. Dit is een intensief en ingewikkeld proces en hij is daar erg druk mee. Hij heeft tevens de zorg over en de verantwoordelijkheid voor het pastorale werk binnen de huidige parochie Boxtel.

Binnen de nieuw te vormen BELL-parochie zal hij worden geassisteerd door kapelaan Geoffrey de Jong. De heer De Jong is al per 1 september door de bisschop benoemd als kapelaan van 3 Bell-parochies. Hij was tot afgelopen maandag kapelaan in de Sint Jorisparochie in Eindhoven-Zuid en heeft daar een rijke ervaring opgedaan.
De komende tijd, tot zeker volgend jaar zomer, zal kapelaan De Jong alle taken in de parochie Liempde op zich nemen: hij komt hier werken, wonen en leven. De komende week verhuist hij naar Liempde en neemt hij zijn intrek in onze pastorie. Dan en natuurlijk nu ook al, kunt u bij hem terecht voor alle pastorale zaken binnen onze parochie. Hij is daarmee hét aanspreekpunt binnen de Liempdse parochie en leefgemeenschap.

Beide heren worden aanstaande zondag 7 september gepresenteerd. Kapelaan De Jong zal voorgaan in de eucharistieviering en wordt daarbij geassisteerd door pastoor Grubben. Beiden zullen dan ook een moment de tijd nemen om zich in het kort aan de parochianen voor te stellen.

Graag willen wij beide pastores van harte feliciteren met hun benoeming binnen onze parochiegemeenschap en we wensen hen veel succes in de parochie Liempde en vooral ook straks binnen de nieuw te vormen Bell-parochie. In het bijzonder willen we kapelaan De Jong een hart onder de riem steken omdat hij het komende jaar de speciale zorg voor onze Parochie Liempde krijgt…