Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

Bijbelinloopuurtje

Bespreking lezingen en Evangelie

03-06-2020

Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van zondag 7 juni 2020

Het Bijbelinloopuurtje, de bespreking van de lezingen en het Evangelie wordt in verband met de coronacrisis digitaal voortgezet. Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links...

Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier bij dit parochienieuws van de Heilig Hartparochie vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. Een gesprek daarover met hem op dat moment is dan natuurlijk niet mogelijk, wel in een persoonlijke ontmoeting of na de viering op het kerkplein.
In deze digitale ontmoeting geeft Geertjan een toelichting op de Eerste en Tweede lezing van aanstaande zondag 7 juni en op het Evangelie.

● Deze zondag vieren we het feest van de Heilige Drie-eenheid. Het motto luidt: Veelzijdige Liefde.
Bij het Pinksterfeest hebben we gevierd dat de heilige Geest is neergedaald op de leerlingen van Jezus en hen voortaan richting en kracht zal geven. Daarmee hebben de volgelingen van Jezus geleidelijk aan alle elementen van het mysterie van God kunnen ervaren: God de Vader die altijd aanwezig is, Jezus Christus die met hen heeft geleefd en tenslotte de heilige Geest die nu gekomen is als Helper. Daarom wordt op deze eerste zondag na Pinksteren de Triniteit, de Drie-eenheid van God gevierd. In het kruisteken, in de geloofsbelijdenis en het eucharistisch gebed spreken we keer op keer over Vader, Zoon en heilige Geest. En op deze zondag staan we er in de liturgie bewust bij stil.

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van deze week en klik op deze link of op de link hieronder en geniet van de presentatie.

● Voor de presentatie over de uitleg van het Evangelie klikt u op deze link.

● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem, ook naar die van Hemelvaartsdag. Klik op deze link.

Meer informatie: