Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

Geloven NU 2021

Bespreking lezingen en Evangelie

07-03-2021

Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van zondag 7 maart 2021

De bespreking van de lezingen en het Evangelie wordt digitaal voortgezet. Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links...

Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 
In deze digitale ontmoeting geeft Geertjan een toelichting op de Eerste en Tweede lezing en het Evangelie van aanstaande zondag 7 maart.
Het Bijbelinloopuurtje in de Sint-Petrusbasiliek gaat tot en met einde maart 2021 NIET door.

Deze zondag vieren we de 3e zondag van de veertigdagentijd. Het motto luidt: Opgeruimd. 
De meditatie over het Verbond van God met mensen spitst zich vandaag toe op het volk Israël. De Tien Woorden (de Tien Geboden) worden opnieuw in ons midden gegeven, om ons op te bouwen, om voor ons Richtsnoer te zijn. Woorden van Verbond, vieren van Verbond in de liturgie en met name in de eucharistie, doen van het Verbond in de samenleving. Want dat Huis van God onder mensen vraagt om te worden opgeruimd. Ons ‘gemeenschappelijk huis’ (Laudato Si’!) vraagt om ‘heringericht’ te worden. Tegen alle afbraak in wijst Jezus op de opbouw van het Huis. Hijzelf geeft hier zijn leven aan.

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van deze week en klik op deze link of op de link hieronder en geniet van de presentatie.

● Voor de presentatie over de uitleg van het Evangelie klikt u op deze link.

● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem. Klik op deze link.

Meer informatie: