Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

Geloven NU 2021

Laat je inspireren: Geloven NU 2021

31-10-2021

● Overweging eenendertigste zondag door het jaar

Eenendertigste zondag door het jaar: Het motto luidt: Liefde tot God en naaste
Beminnen, liefhebben, als gebod… Het is wezenlijk voor het bestaan van iedere mens. Het kent ook zoveel interpretaties, zoveel schakeringen. We weten het: beminnen is een weg. Een weg van vallen en opstaan. Wanneer we op deze weg de goede verhalen hebben als leidraad, dan worden we geholpen in een zuivere beleving van dit ‘beminnen’. Mozes spreekt er eveneens over in de Brief aan de Hebreeën en Jezus legt uit hoe twee geboden toch maar eenzelfde gebod zijn: het beminnen van God en de naaste, met hart, ziel, verstand en kracht.

● Allerheiligen: 1 november: Het motto luidt: Hemel geopend
Zovelen zijn heilig…niet alleen zij die tot eer der altaren zijn verheven. Het feest van Allerheiligen is een feest van de gehele kerk, van hen die ons voorgingen en van hen die vandaag de Blijde Boodschap uitdragen en daadwerkelijk gestalte geven. En misschien ook nog wel de Kerk van de toekomst waarvan het zaad nu gezaaid wordt. Wat is de kern van dit feest? Zalig zij… en dan horen we over mensen die Jezus met hart, ziel en lijf gevolgd zijn en in ieders tijdsgewricht hem gestalte geven. 
Bekijk de toelichting op de lezingen en op het evangelie en klik op deze link.

● Allerzielen: 2 november: Het motto luidt: Hemel geopend
Na het feest van Allerheiligen de gedachtenis van Allerzielen, van “alle zielen”, dus van allen die ons in geloof zijn voorafgegaan en nu ‘in de hemel’ zijn. In een samenleving waar de begrippen hemel en hiernamaals verdampt zijn belijden wij als kerkgemeenschap een ‘verder aan de dood’.  We mogen –God zij dank- aansluiten bij dat diepgewortelde oergevoel dat dood duisternis oproept, dat licht leven betekent. Vandaar de reactie om kaarsjes aan te steken bij rampen, om bloemen neer te leggen, om bijeen te komen en elkaar moed in te zingen. Allerzielen: alom verstaanbaar, en tegelijkertijd een vertrekpunt voor een geloof in een leven verder dan de dood.


● Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van zondag 31 oktober 2021

De bespreking van de lezingen en het Evangelie zijn digitaal. 
Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links. Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van deze week en klik op deze link of op de link en geniet van de presentatie. 
● Voor de presentatie over de uitleg van het Evangelie klikt u op deze link.
● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem. Klik op deze link.

● Teksten van lezingen en het Evangelie van deze week

De teksten van beide lezingen en het Evangelie van deze week zijn in de bijlage te vinden. Klik op deze bijlage en lees deze eens rustig door...

Meer informatie: