Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

Geloven NU 2022

Laat je inspireren: Geloven NU 2022

29-05-2022

● Overweging voor de Zevende zondag van Pasen 29 mei 2022.  

● Zevende zondag van Pasen. Het motto luidt: Erkennen
Wereldcommunicatiedag.
Bevestiging is belangrijk in ieders leven. Een mens die geen bevestiging ontvangt, mist belangrijke basiselementen om zich te kunnen ontplooien. Het is mooi en krachtig dat Jezus zijn leerlingen vóór Pasen bevestigt in hun roeping. Ze hebben het zo hard nodig ná zijn Opwekking uit de doden. Dan herinneren zij zich zijn woorden en deze bevestiging wordt richtinggevend voor hen. Hij is gezonden, zij ontdekken dat ook zij gezonden zijn. Erkennen wij dat wij gezonden zijn, in de kracht van Pasen? 

● Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van zondag 29 mei 2022

De bespreking van de lezingen en het Evangelie zijn digitaal. 
Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links. Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van De Tweede zondag van Pasen en klik op deze link en luister en kijk naar de presentatie. 
● Voor de presentatie van het Evangelie van Pasen klikt u op deze link.
● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem. Klik op deze link.

● Teksten van lezingen en het Evangelie van deze week

De teksten van beide lezingen en het Evangelie van deze week zijn in de bijlage te vinden. Klik op deze bijlage en lees deze eens rustig door...

Meer informatie: