Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

Geloven NU 2023

Laat je inspireren: Geloven NU 2022

07-08-2022

● Overweging voor de negentiende zondag door het jaar, zondag 7 augustus 2022 

● Negentiende zondag door het jaar: Uitzien naar.
Alles is betrekkelijk: het betekent dat alles wat ons is toevertrouwd niet alleen privé-eigendom is, maar ons gegeven om er goed me om te gaan. Er komt een moment waarop we rekenschap hebben af te leggen. Deze uitspraak is niet bedoeld om ons angst aan te jagen maar om onze handel en wandel te richten op de komst van dat Rijk van God. Alles in dit ondermaanse is relatief, dit wil zeggen: zou in relatie moeten worden gebracht met de Schepper en zijn Dienstknecht Jezus de Christus.

● Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van de negentiende zondag door het jaar 7 augustus 2022

De bespreking van de lezingen en het Evangelie zijn digitaal. 
Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links. Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen en klik op deze link en luister en kijk naar de presentatie. 
● Voor de presentatie van het Evangelie klikt u op deze link. 
● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem. Klik op deze link.

● Teksten van lezingen en het Evangelie van deze week

De teksten van beide lezingen en het Evangelie van deze week zijn in de bijlage te vinden. Klik op deze bijlage en lees deze eens rustig door...

Meer informatie: