Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

Geloven NU 2024

Laat je inspireren: Geloven NU 2023

02-04-2023

● Overweging voor de vieringen in het weekend van 1 en 2 april en de Goede week van 2023

● Palmzondag. Het motto luidt: De profeet.
De Pelgrim komt binnen in Jeruzalem. Jezus en zijn tochtgenoten worden ontvangen met gejuich en met gezangen die alle pelgrims bij het joodse Paasfeest ten deel vallen. Bij Jezus is het bijzonder: deze pelgrim is de langverwachte Profeet, de Messias. Geen doorsnee pelgrim, want deze ‘Gezegende in de naam van de Heer’ zal de weg van de verguizing, het lijden en de dood gaan vooraleer God-Vader Hem wekt tot nieuw leven, de dood voorbij. Met deze visionaire boodschap beginnen wij de Goede-de Heilige-Week.

 Avondmis van Witte Donderdag. Het motto luidt: Mijn Lichaam…
Met de viering van Witte Donderdag gaan we de Drie Heilige Dagen in. Jezus geeft zijn ultieme gebaar af: de Meester is Dienaar, Hij die het Brood deelt, geeft zijn eigen Lichaam opdat zijn leerlingen (tot in onze dagen) zijn Lichaam vormen. Het Hoogheilig Geheim dat ons in ieder Avondmaal, in iedere Eucharistie, wordt toevertrouwd. Zowel aanwezigheid van de Heer in ons midden én zijn Lichaam dat de Kerk is. Een bijzondere avond die overgaat in een nacht van waken, met het oog op…

 Goede Vrijdag. Het motto luidt: Zie mijn dienaar…
Je hoeft het lijden niet op te zoeken, maar wanneer het je overkomt en je je ertoe verhoudt, dan maakt het lijden je tot een rijpere mens. Is dit ook bij Jezus? Ook bij Hem. Het is zelfs voor Hem een leerschool geweest, zeggen getuigen uit de eerste christentijd. Het is dan ook een genade om ieder jaar weer Goede Vrijdag te vieren. Je kijkt naar de Gekruisigde, je leeft mee en verbindt je eigen moeiten met je bestaan aan zijn gang door de tijd. Met het oog op Pasen. 

● Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van komend weekend 1 en 2 april en de Goede week van 2023

De bespreking van de lezingen en het Evangelie zijn digitaal. 
Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links. Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van de Tweede zondag door het jaar en klik op deze link en luister en kijk naar de presentatie.  
● Voor de presentatie van het Evangelie klikt u op deze link. 
● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem. Klik op deze link.

● Teksten van lezingen en het Evangelie van deze week

De teksten van beide lezingen en het Evangelie van deze week zijn in de bijlage te vinden. Klik op deze bijlage en lees deze eens rustig door...

Meer informatie: