Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Schuttersfestijn...

16-09-2018

Er gebeurt van alles in onze parochie

Vanmiddag vindt op ons eigen Essche sportpark het federatieve Schuttersfestijn plaats en u raadt het al, ons Willibrordusgilde heeft de organisatie ter hand genomen...

Maar een dergelijk gebeuren begint eigenlijk pas echt na de massale opmars van de aanwezigen gilden met hun trompetters, tamboers, vendeliers en rijders Een prachtig schouwspel...

Nadien volgt een woord van welkom door de hoofdman van het Essche Gilde, de burgemeester c.q. gildevrouwe en een bestuurslid van het Federatiebestuur. De vlag wordt gehesen en de openingsceremonie wordt besloten met een gezamenlijke vendelgroet.... Opnieuw indrukwekkend!

En dan begint de sportieve en faire strijd om het gildezilver voor jong en oud want dat is het omdat beide leeftijdscategorieën goed zijn vertegenwoordigd...En voor de 'stilzitters' is gelegenheid om de inwendige mens te laven en krachten op te doen voor het volgende moment van actie.

In de tussentijd straalt het zonnetje, zijn vele Essche gildeleden en Esschenaren actief en geniet de pastoor als gildeheer van dit grootse festijn.... En wie de winnaars ook mogen zijn, het gebeuren is nu al geslaagd en iets om te koesteren in onze kleurrijke Heilig Hartparochie!


De massale opmars...