Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Herdenking overledenen in Esch

06-10-2019

Op zondag 3 november worden de overledenen van Esch herdacht
Op zondag 3 november worden tijdens de Eucharistieviering om 10.00 uur alle Esschenaren en oud-Esschenaren herdacht die sinds eind oktober 2018 overleden zijn, in of buiten Esch. 

Voor hen worden tijdens de H. Mis graflichten ontstoken terwijl hun namen uitgesproken worden. Tenslotte worden die lichten op de graven geplaatst en worden alle graven en de urnenmuur op het kerkhof gezegend. 

De nabestaanden kunnen zo spoedig mogelijk aan Nelly Schevers, Dorpsstraat 41, Esch, tel. 0411 - 60 16 22, laten weten dat zij het op prijs stellen dat hun dierbare overledene in de plechtigheid genoemd wordt. 
Deze uitnodiging is ook nadrukkelijk bestemd voor de nabestaanden van de overledenen die in Esch geen kerkelijke uitvaart hebben gehad.

Rond Allerzielen is het een mooi moment om te herdenken. Geef daarom de naam van uw dierbare door aan Nellie Schevers en bezoek de herdenkingsviering op zondag 3 november 2019.