Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Sint-Willibrordus is van Esch

11-11-2019

Willibrorduszondag in Esch: een traditie die er mag zijn

Op zondag 10 november jl. was de viering van de traditionele Sint-Willibrordusdag in Esch. Deze startte met een plechtige hoogmis in de Sint-Willibrorduskerk in Esch. En weer eens met veel pracht en praal, goede instrumentale muziek en prachtig gezongen liederen. Aan de viering werkten mee het Sint-Willebrordusgilde van Esch, de muziekvereniging Sint-Willibrordus en het Gelegenheidskoor. De kerk zat goed vol en er was veel aandacht.

Elk jaar vindt deze viering plaats. Maar ook elk jaar staat weer de hele geloofsgemeenschap van Esch klaar om er een goede en fijne viering van te maken. Ook dit jaar weer dus: het was fantastisch! Voor onze pastoor Geertjan van Rossem en kapelaan Marshal Stanislaus was het de eerste keer. Een vuurdoop? Nee hoor, ze werden keurig door de gildebroeders begeleid en vonden zo prima hun weg door de hele viering met al zijn rituelen…

Het was ook een gezamenlijke parochieviering. Op zo’n dag vervallen de zondagsvieringen in de andere kerkdorpen en wordt iedereen in een van de kerkdorpen uitgenodigd. Dit keer dus in de mooie kerk van Esch. En dat was wel te zien, de kerk zat goed vol en dat deed iedereen deugd. ‘Ja, het geloof leeft nog heel goed’, volgens een van de bezoekers achteraf bij de koffie in ‘De Es’. Aan het einde van de viering werd door iedereen uit volle borst het Essche Sint-Willibrorduslied gezongen (zie het kopje -Sint-Willibrordus- links op deze website). 

Midden in de Sint-Willibrorduskerk hing een prachtige (nieuwe) kroonluchter, de ‘brandende kaarsen’ op de taart. Deze kroonluchter is door pastoor Ouwens geschonken. Via Jos Polman, de vicevoorzitter, is deze schenking tot stand gekomen; dank aan de pastoor.
Jos Polman dankte aan het einde van de viering iedereen voor zijn geweldige bijdrage en zijn inzet. Hij noemde en roemde vooral de vrijwilligers die vandaag ook extra in het middelpunt staan. ‘Zonder vrijwillige inzet geen parochie’, aldus Jos, ‘en omdat we er wel 400 binnen onze parochie hebben zijn we rijk gezegend. Hierdoor zal de parochie nog heel lang bestaan en ook zijn kerken... en ook die van Esch! De glimlach van Brabant. Daar blijven we aan werken en ons voor inzetten.’
  
Na de prachtige viering was er koffie/thee met worstenbroodje en cake in dorpshuis ‘De Es’. Daar was het heel druk met bezoekers en er werden veel contacten gelegd. Temeer omdat het dus ook een gezamenlijke viering was en er ook veel mensen uit de drie andere kerkdorpen waren. Pastoor Geertjan sprak nog fijne woorden en dankte nogmaals iedereen voor de fijne viering en het gastvrije onthaal in De Es. Hij was zichtbaar onder de indruk. 

Tevreden toog iedereen geleidelijk aan huiswaarts, weer een fijne ervaring en beleving rijker. Sint-Willibrordus kan het is Esch niet verkeerd doen en zal tot in lengte van jaren worden gevierd. Esch is doordrenkt met deze heilige en kan niet zonder. Klik voor een fotoreportage van de viering is de kerk en de gezellige ontmoeting in De Es op deze link of op de link hieronder.

Meer informatie:


De muziekvereniging Sint-Willibrordus was er vanzelfsprekend weer bij: niet weg te denken