Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Rozenkransnoveen in de torenkapel

04-08-2020

Rozenkransnoveen in de Mariakapel onder de toren van Esch van 7 tot en met 15 augustus.

Op vrijdag 7 augustus om 12.30 uur begint in de Mariakapel onder de kerktoren van Esch de noveen ter voorbereiding op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming op zaterdag 15 augustus a.s. Elke dag om half één ’s middags wordt een rozenhoedje gebeden voor de eigen persoonlijke intenties en voor de intenties van de hele parochie en de wereld om ons heen (duur ± 15 à 20 minuten).

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om samen met anderen van 7 tot en met 15 augustus te komen bidden, iedereen is van harte welkom om hier bij aan te sluiten, ook al is het maar voor een of twee keer. Ook passanten die toevallig in de buurt zijn, zijn van harte welkom.

Het bidden van deze Rozenkransnoveen in de Mariakapel (tot voor kort in de Mariakapel aan de Heikant) in Esch is een traditie van meer dan 30 jaar geleden, misschien wel 40 jaar geleden. Destijds op initiatief van pastoor Ketelaars. De groep van aanwezigen schommelt de laatste jaren rondom een aantal van 15 à 20 personen. Na afloop van de laatste dag is er koffie en thee om gewoon even samen na te praten. 

Iedereen is van harte welkom, ook al is het maar voor een of enkele dagen, maar negen dagen komen is natuurlijk een geweldige uitdaging c.q. prestatie! Nadere informatie bij Theo van den Heuvel, telefoon 0411 – 60 15 65.


Negen dagen op een rij samen bidden