Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Mariakapel aan de Heikant

11-08-2021

Mariakapel aan de Heikant te Esch: een plek om je te kunnen bezinnen

Op een plaats waar drie landelijke wegen elkaar kruisen is in 1954 een Mariakapel gebouwd. De Essche gemeenschap bouwde de kapel, toegewijd aan Maria Koningin, als een getuigenis van godsdienstzin en Marialiefde. Nu, ruim 70 jaar later blijkt dat de Mariaverering nog altijd leeft.
Men kan deze kapel niet passeren of er branden kaarsen. Eenmaal per jaar rond het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) wordt er een noveen gebeden (deze week/keer in de kerk) en in aanwezigheid van het gilde, een H. Mis opgedragen in de openlucht. De gemeente Haaren heeft in 1997 de kapel op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

A.s. zaterdag 14 augustus om 18.30 uur vindt deze jaarlijkse Mariaverering in deze kapel aan de Heikant plaats. De viering begint om 18.30 uur in aanwezigheid van het gilde. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Een uitgebreide geschiedenis van het ontstaan, de bouw en andere zaken van de Mariakapel aan de Heikant kunt u elders op deze deelwebsite van Esch lezen. Ga naar het hoofdstuk kapellen en ga uw gang (zie hiernaast). Zeer interessant en opgeschreven door Nellie van de Langenberg-Scheepers.

We vinden het fijn u a.s. zaterdagavond op 18.30 uur te mogen ontmoeten in en bij de kapel van Esch. De aanvang is om 18.30 uur.