Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Opknapbeurt monumentale kerk

16-02-2022

De monumentale Sint-Willibrorduskerk van Esch wordt gerestaureerd en geschilderd

In de bestuursvergadering van 3 februari jl. is definitief besloten om de al eerder voorziene groot onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan en in de Sint-Willibrorduskerk van Esch uit te voeren. Deze monumentale kerk, een waarlijk pronkstuk en beeldbepalend erfgoed in hartje Esch, wordt binnenkort flink aangepakt. Het leiendak wordt grondig hersteld, er wordt een aantal bouwkundige werkzaamheden verricht en last but not least wordt de kerk aan de buitenkant van boven tot beneden opnieuw in de verf gezet. Een immense klus die voor het einde van dit jaar moet zijn geklaard.

De werkzaamheden zijn zorgvuldig en in overleg met het bouwbureau van het bisdom ’s-Hertogenbosch voorbereid en aanbesteed. De werkzaamheden zijn en werden al eerder benoemd in het jaarlijkse inspectierapport van de Monumentenwacht. Deze dienst inspecteert ongeveer jaarlijks de staat van de kerkelijke gebouwen van onze parochie. Zaken die dringend dan wel zeer wenselijk moeten worden aangepakt krijgen een hoge prioriteit. Het betreffen klussen die het gebouw zogenaamd ‘wind- en waterdicht’ houden en die in hoge mate bijdragen aan de instandhouding. Luxe investeringen zijn daarom niet aan de orde.

Het bisdom heeft met alle werkzaamheden ingestemd en dat is nodig én belangrijk. Nog belangrijker is dat de parochie ongeveer de helft gesubsidieerd krijgt via de zogenaamde SIM-regeling, de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten, van de Rijksoverheid. De andere, weliswaar meestal kleinere helft wordt door de parochie zelf betaald. Hiervoor is de afgelopen jaren gespaard en uit de ontstane voorziening groot onderhoud kan een en ander worden bekostigd. De totale kosten worden geraamd op circa € 86.000,--. Waarlijk niet niks.

Het bestuur is blij dat we de werkzaamheden kunnen en mogen uitvoeren. ‘Kunnen’, voor wat betreft de mogelijkheid en de financiën, en ‘mogen’, omdat we deze prachtige Sint-Willibrorduskerk graag in een prima staat willen houden als icoon midden in het centrum van Esch. En dat voor alle inwoners van Esch, parochianen en de wekelijkse bezoekers van de vieringen. 

In dit kader is in het afgelopen jaar ook al ‘De Opgang’ grondig gerenoveerd. Dit is de ontmoetingsruimte voor de parochianen en voor veel kerkelijke activiteiten. Zo ook werd onlangs het Angelusklokje in ere hersteld met een extra donatie van inwoners van Esch. Zo blijven we ook in dit kerkdorp aan de weg timmeren en behoudt ook deze kerk ‘zijn glimlach’.

In het najaar, op of ergens rond de feestdag van Sint-Willibrordus vindt de officiële ingebruikneming van De Opgang plaats en is er gelegenheid om deze ruimte en de kerk zelf te bezichtigen. Dit was tot nu toe wegens corona nog niet mogelijk. In het najaar zullen de restauratiewerkzaamheden aan de kerk ook al een heel eind zijn gevorderd.


De fraaie en monumentale kerk van Esch
Doneer

Oktober = Mariamaand

Ook in oktober een extra bloemetje voor Maria

advertentie
overlijdensberichten
  • Er zijn geen berichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
doopberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint-Willibrorduskerk Esch
Dorpsstraat 8
5296 LV Esch

T. 0411 - 67 22 15
F. NL57 RABO 01 55 40 07 89
E. info@heilighartparochie.nl