Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Sint-Antoniusviering in Kasteren

22-01-2018

Buurtschap uit Liempde eert Antonius Abt en zegent kleinvee

De Liempdse buurtvereniging Kasteren houdt a.s. zondag 28 januari weer haar jaarlijkse processie naar de Sint-Antoniuskapel op Kasteren. Vooraf wordt een eucharistieviering in het zaaltje van Café Het Groene Woud opgedragen; deze viering begint om 11.00 uur. Na de viering wordt het kleinvee door kapelaan Geoffrey de Jong gezegend.

De eucharistieviering wordt opgedragen in het zaaltje van café Het Groene Woud en begint om 11.00 uur. De voorganger is dus kapelaan Geoffrey de Jong. Hij wordt geassisteerd door Mathieu Hendriks, geestelijk verzorger van Zorggroep Elde. De muzikale omlijsting wordt weer verzorgd door de Liempdse troubadour Jan van der Heijden.

Onder aanvoering van het Gilde Sint Antonius Abt vertrekt de processie vanaf café Het Groene Woud naar de kapel op de hoek Kasterensestraat en De Maai. Deze is toegewijd aan de patroonheilige. Daar brengt het gilde een vendelgroet en wordt de zegen afgesmeekt over het kleinvee.

Na afloop kunnen de deelnemers aanschuiven aan een koffietafel. Hiervoor wordt een bescheiden bijdrage van € 10,-- gevraagd; € 2,50 voor kinderen. Wie hieraan wil deelnemen moet zich wel even van tevoren aanmelden. Dit kan bij Rien van den Langenberg, telefoon 0411 – 63 27 24 of Jan van de Sande, 0411 – 63 18 95.

We wensen de inwoners van Kasteren en alle andere belangstellende een fijne viering toe en na afloop smakelijk eten en veel gezelligheid bij de koffietafel.


De Sint-Anthoniuskapel op de hoek Kasterensestraat en De Maai.