Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Verlies en herdenken

02-10-2018

Verlies en herdenken: stilstaan bij onze dierbaren

In het najaar staan we op 2 november stil bij onze dierbare overledenen. In Nederland zijn allerlei rituelen ontstaan om te herdenken. We zagen het in Oss bij het verschrikkelijke spoorwegdrama, maar ook zie je soms kleine monumentjes, omringd met bloemen langs de weg. Misschien heeft u de behoefte om u dierbare overledenen ook te gedenken? 

Op Allerzielen herdenken we ook onze overledenen in de kerk. Een oude traditie, die steeds meer leeft. We zien het op tv en lezen het in de krant. In Liempde willen we dit jaar ook onze deuren open stellen voor diegene die geen kerkelijke uitvaart hebben gehad. 

Er vindt op 2 november om 19.00 uur een dienst plaats in de kerk van Liempde. De gestorvenen van het afgelopen jaar worden dan met naam genoemd. Deze dienst wordt ondersteund door de plaatselijke uitvaartondernemers. Geen eucharistieviering dit jaar  maar een gebedsdienst met muziek, kaarsen en bloemen. We vragen of u een onverpakte bloem mee wilt brengen, deze vormen dan samen een bloemen hulde. 
Een persoonlijke kaars mag na de dienst mee naar huis genomen worden. Ook ontvangt u  een herdenkingskaartje met de namen van de overledenen. Dit wordt u aangeboden door Willemijn Bakx Uitvaartzorg. 

Na de dienst is er gelegenheid om even na te praten en een kopje koffie met iets lekkers te drinken bij Carla Saris in Hét Groethuis met De Huyskamer, Dorpsstraat 34a, Liempde, dit is naast de kerk. We hopen u daar te mogen ontmoeten. 

Wilt u ook u dierbare herdenken die het afgelopen jaar is overleden? Een goede verre vriend of een ver familielid? U bent van harte welkom. Geef wel even de naam en sterfdatum van u dierbare door aan info@heilighartparochie.nl. Doe dit vóór 25 oktober. Dan wordt zijn/haar naam genoemd in de kerk en wordt ook een persoonlijke kaars ontstoken en vindt een vermelding plaats op het herdenkingskaartje. 

Wilt u iemand in stilte herdenken dan krijgt u de ruimte om ook een bloem te plaatsen in de kerk. We hopen op een grote bloemenzee, want iedereen draagt wel iemand in zijn hart mee om te gedenken.  Heeft uw dierbare overledenen het afgelopen jaar een kerkelijke uitvaart in Liempde gehad dan hoeft u niets te doen U ontvangt een persoonlijke brief. Heeft u nog vragen bel dan met Irene Pineda  0411 - 63 18 89  of Anja van Alphen 0411 - 63 27 70.


Verlies en herdenken: stilstaan bij onze dierbaren