Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Op zoek naar....

14-10-2018

Zoekt en ge zult vinden

De weg zoeken, vragen en vinden, we doen het zo vaak als we ergens onbekend of in het buitenland zijn want ja, routebeschrijvingen zijn niet altijd even duidelijk of up to date. De weg vragen doet mij ook denken aan mijn jeugd toen de musical ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?’ populair was. Een aantal kinderen was verdwenen omdat ze achter een rattenvanger met een mooi muziekje, waren aangegaan. En hoeveel mensen, zoals u en ik, zijn in het geloof niet op zoek naar God, naar het licht en de waarheid. In dit verband denk ik aan de kerkvader Augustinus uit de 5e eeuw die in zijn zoektocht naar de waarheid tenslotte Jezus Christus als de gids voor ons mensen op de weg naar God ontmoette, zodat hij uiteindelijk kon zeggen: ‘Onrustig was mijn hart totdat het rust vond in U.’...

In onze gelovige zoektocht vertellen de woorden uit het Oudtestamentische boek Wijsheid ons vandaag dat het luisterend bidden mensen tot een dieper inzicht brengt omdat de geest van Wijsheid, de geest van God, in ons spreekt. Zij brengt en leidt ons op de weg naar de echte of ware rijkdom die zoveel kostbaarder is dan de aardse schatten…Maar tot wie moeten we ons dan richten in het gebed? De auteur van de brief aan de Hebreeën geeft ons daartoe de gids of het antwoord. Jezus Christus is het woord van God dat vitaal en krachtig, doordringend en veelzeggend wil zijn voor de mensen…

En wat is dan zijn boodschap? Dat horen we in het Evangelie over een jongeman die een eerbiedige en ontvankelijke houding aanneemt en die vergelijkbaar is die van het gebed. Hij spreekt Jezus gelovig aan als ‘goede meester’ een naam die je vrij zou kunnen vertalen met ‘Heer...’ De jongeling vraagt Hem hoe hij zijn leven moet inrichten om uiteindelijk bij God de Vader thuis te komen, om het eeuwig leven te ontvangen. De weg naar huis zegt Jezus, is de liefde jegens God en de naaste zonder onderscheid betrachten en niet vastzitten aan het aardse bezit. Voor de jongeman en voor de meesten van ons zijn deze krachtige woorden veelzeggend maar ook moeilijk omdat ze vragen om een echte heroriëntatie in het leven...En deze woorden hebben mogelijk een soortgelijke impact als de woorden ‘Neem en lees’ die Augustinus hoorde en aanspoorde om de Bijbel open te slaan en de passage te lezen die hem nadrukkelijk vroeg om zijn levenswijze radicaal te veranderen…

Laten we hier nog even op door gaan. De jongeman spreekt Jezus als rabbi of leraar, wat Hij ook daadwerkelijk is, aan. Jezus prijst hem omdat hij in zijn leven tot dan steeds gepoogd heeft om de tien geboden, kort gezegd de liefde tot God en de naaste, in praktijk te brengen. Hij vraagt hem echter ook om een definitieve stap in Gods richting te doen door zich los te maken van zijn aardse bezit. De rijkdom is de laatste blokkade op de weg met God die nog geslecht moet worden. En dat is niet eenvoudig en daarom zegt Jezus dat het voor een kameel gemakkelijker is om door het oog van een naald te kruipen dan voor een rijke om de hemel binnen te gaan. Jezus zegt dat het eeuwig leven ontvangen kan worden door een radicale keuze te maken die aansluit bij de woorden van de apostel Petrus ‘Heer, alles hebben wij achtergelaten’, welk loon zullen wij ontvangen?’ Een soortgelijke radicale keuze vroeg de bisschop van mij toen hij mij in mijn vakantie benaderde met het verzoek om onze Heilig Hartparochie los te laten en om een nieuwe benoeming te aanvaarden. Pas na een intens gebed van vrienden in Letland en van mijzelf, kwam die diepe vrede en rust in mijn hart waar ik over sprak aan het begin bij de kerkvader Augustinus…

De hemel is niet te koop met behulp van aardse rijkdom, denk maar aan het failliet van de handel in aflaten in de middeleeuwse Kerk. Zij is echter wel te bereiken door het verwerven en behouden van de grote innerlijke rijkdom van een oprecht en zuiver geloof. Dat wil overigens niet zeggen dat de aardse rijkdom, zie naar het voorbeeld van de verschillende rijke Romeinse en Joodse vrouwen die Jezus volgden, niet ingezet kan of mag worden ten bate van de opbouw en het onderhoud van de geloofsgemeenschap...Echter het woord van God horen, in je opnemen, het in stilte en of gebed overwegen en opnieuw bij God brengen om het uiteindelijk vrucht laten dragen in ons dagelijks leven, dat is het waar het om gaat. Het woord van God is met andere woorden, de routebeschrijving en Jezus is de gids, al dan niet met de hulp van Maria, zijn en onze Moeder, om uiteindelijk thuis te komen bij God waar wij allen van harte welkom zijn...... Amen