Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Leidingen aangepast en verlegd

06-03-2019

Bebouwen van de pastorietuin weer een stuk verder…

Het bouwen van 11 seniorenwoningen in de pastorietuin van Liempde is weer een stapje dichterbij gekomen. Op 12 februari jl. keurde het College van Burgemeester en Wethouders de plannen definitief goed. Deze worden door het gemeentebestuur en door de ontwikkelaars verder uitgewerkt. Op dinsdag 19 maart is er een informatieavond voor belangstellenden. Voor die tijd slaan vrijwilligers van het kerkdorp Liempde nog flink de hand aan de schop…  

In die tuin en op de randen daarvan liggen nog diverse leidingen voor water en elektriciteit. Deze moeten worden verwijderd, aangepast of vervangen en deels worden verlegd. Daarmee zijn zij nu druk doende. Er is van alle kanten flink gegraven en de bestaande leidingen zijn bloot gelegd. Nieuwe liggen klaar en worden daarna op de juiste plek neergelegd, gemarkeerd en wel. Zo kan de aannemer straks onbezorgd aan de gang gaan met de bouw van de woningen.

Ook wordt de laatste weken aan een juiste inmeting van de verkochte gronden gewerkt. Hierbij komen de medewerkers van het kadaster om de hoek krijgen. Dit blijkt nog een hele klus te zijn omdat de percelen straks naar twee nieuwe eigenaren gaan en een stuk ervan voor de parochie beschikbaar blijft als ‘werkpad’ en tevens als strook voor leidingen.

Kortom: er komt licht in de tunnel. Als alles meezit kunnen deze zomer ook de notariële stukken van de pastorietuin worden gepasseerd en kan de aannemer wellicht daarna snel aan de gang. Een mooi stukje Liempde wordt dan nog mooier ingevuld met mooie seniorenwoningen voor onze eigen inwoners…  


Leidingen komen op 80 cm. diepte, gemarkeerd door een lint