Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Voor de weldoeners van de parochie

20-10-2019

De Liempdse vrijwilligers genoten weer van hun eigen middag: de vrijwilligersmiddag

Elk jaar is er voor de vrijwilligers van de parochie een feestelijke middag. Deze keer was hij weer in elk kerkdorp, op 19 oktober jl. dus in Liempde. De bijeenkomst was de hele middag in de Kloosterhof met als voornaamste gast en spreker René Bastiaanse van het Brabants Historisch Informatie Centrum (bhic). De contactgroep van Liempde heeft prima haar best gedaan en de deelnemers, bijna zeventig in getal, hebben de hele middag genoten. 

De gasten werden door de leden van de werkgroep in de hal ontvangen en werden door een ingenieus looppad langs koffie, thee en vlaai geleid. Daar was er ook een hartelijke ontvangst. Vervolgens wandelden de gasten de grote zaal binnen en werden de eerste gedachten gewisseld.

Johan Onland, de voorzitter van de Contactgroep Liempde, heette iedereen welkom en nam op hoofdlijnen het programma van die middag door. ‘Het belooft een fijne middag te worden, maar die hebben jullie ook verdiend’. 

Geertjan van Rossem heette daarna kapelaan Marshal Stanislas welkom en stelde hem kort voor. Vervolgens dankte hij namens het parochiebestuur alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar. ’De een wat minder dan de ander, maar elke en alle hulp is altijd welkom’, aldus de pastoor, ‘de vrijwilligers zijn binnen een parochie onmisbaar, ze zijn als het ware de smeerolie van de parochiegemeenschap. Zonder jullie geen parochie’. 

Enkele vrijwilligers werden door hem extra benoemd. Dit waren Irene Pineda en Adrie Dobbelsteen. Irene, helaas afwezig, is al meer dan 40 jaar als vrijwilliger actie en krijgt daarom op een later tijdstip een zilveren medaille. Adrie was er wel en werd naar voren geroepen…
De pastoor memoreerde zijn maar dan 25 jaren lange inzet voor de parochie; ‘Je bent in 1993 begonnen. Je hebt de Ontmoeting rondgebracht, elke jaar jet steun gegeven bij het verzorgen van de vastenactie en… je hebt maar liefst 11 jaar in het toenmalige kerkbestuur gezeten. Geweldig! Nu ben je ook in voor allerhande klussen maar ben je vooral al meer dan zeven jaar een gewaardeerd lid van het kerkkoor Cantate Domino. Dank daarvoor en een Heilig Hartspeld is daarvoor bij jou zeker op zijn plaats’.  

Om circa 14.00 uur stak René Bastiaanse van wal… Eén waterval van prachtige beelden (foto’s) , mooie verhalen, anekdotes en serieuze zaken over de geschiedenis van Brabant vanaf ongeveer 1.800. Hij boeide daarmee elke luisteraar in de zaal. Iedereen was een en al oor en hij stal de show. De presentatie viel dan ook uitstekend in de smaak.
In de pauze zong pastoor Geertjan van Rossem een eigen (dank)lied voor de Liempdse vrijwilligers. En dat werd gewaardeerd.
Na de pauze vervolgde René zijn verhaal en zoomde hij in op de seksualiteit en de seksuele moraal van de Brabanders (en in) Brabant in de afgelopen eeuw. Voor veel aanwezigen een eyeopener en veel zaken werden nu menigeen onder luid gelach duidelijk(er). 
Met veel respect en waardering vertelde René Bastiaanse zijn verhaal en dát dwong op zijn wijze weer hetzelfde af bij alle aanwezigen… René besloot zijn verhaal met een kleine quiz.

Na deze zeer interessante presentatie was er een stevige maaltijd: soep, beenham met champignonsaus, een goed aangeklede rundvleessalade en een heerlijk toetje. Onder leiding van Riet van de Ven had een kleine werkgroep zijn meer dan uitstekende best gedaan.
De vrijwilligers genoten er volop van en er was een gezellige sfeer. De potten en pannen gingen goed leeg en dat gaf de organisatoren een bevredigend gevoel. Ze ontvingen dan ook een stevig applaus en dat gold ook voor de vrijwilligers die alles hadden voorbereid en de maaltijd hadden uitgeserveerd.

Rond zessen gingen de vrijwilligers voldaan naar huis. Een fijne middag achter de rug en de buikjes vol. Ze kunnen er weer een jaartje tegenaan zullen we maar zeggen: ‘tot welzijn van de parochie’. Bekijk ook de foto-impressie van deze geslaagde middag! Klik op deze link of die hieronder...

Meer informatie:


Adrie Dobbelsteen ontvangt uit handen van pastoor Geertjan van Rossem een bronzen Heilig Hartspeld en van Johan Onland de bijbehorende oorkonde