Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Adventsactie in Liempde

10-12-2019

A.s. zondag 15 december staan de collectebussen weer achter in de kerk...

Adventsactie is geïnteresseerd in de mens achter het project en denkt mee. Als we een project adopteren doen we dat omdat we geloven in het nut ervan, overtuigd zijn dat het geld goed besteed is en vooral dat het project herkend en erkend wordt door de mensen in het Zuiden. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel. Daarom is a.s. zondag weer de bekende Adventscollecte. Er zijn dit jaar vier projecten...

● Aanpak moeder- en kindersterfte in El Salvador
De moeder- en kindersterfte in El Salvador is hoog, als gevolg van ontbrekende gezondheidszorg en slechte voeding. De gezondheidskliniek Ana Manganaro in Guarjila wil daarom het opvanghuis voor zwangere vrouwen uitbreiden. Deze kliniek werd tijdens de burgeroorlog opgericht door de Amerikaanse zuster en kinderarts Ana Mangarano. Hier kunnen de vrouwen rustig hun bevalling afwachten. Met voorlichting aan moeders én vaders stimuleert de kliniek het geven van borstvoeding.

● Toegankelijke zorg in Niger 
Gezondheidszorg en medicijnen zijn in Niger voor veel mensen slecht bereikbaar. In de gemeenschappen van Tambole en Dogona  wil CADEV Niamey (caritas in Niger) medicijnen beschikbaar stellen.
Ook willen ze investeren in goede bevallingszorg om moeder- en kindersterfte te verminderen. Gezondheidswerkers richten zich op bewustwording en gedragsverandering van de gemeenschap, om zo besmettelijke ziektes te voorkomen.

● Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru
Een half miljoen mensen is uit Venezuela gevlucht naar Lima, de hoofdstad van Peru. Ze leven er onder moeilijke omstandigheden. Vooral de jongste kinderen hebben hieronder te lijden. De katholieke organisatie Warmi Huasi heeft een programma opgezet om de problemen van deze kinderen aan te pakken. Deze organisatie werkt nauw samen met de Colurnban Missionaries. De ouders en verzorgers krijgen ondersteuning en begeleiding. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar getrainde vrijwilligers de kinderen specifieke opvang bieden

● Verbeteren geboortezorg in Somalië 
Somalië herstelt zich van twintig jaar burgeroorlog. Hongersnood, droogte en interne migratie ontwrichten de economie. Ontheemde mensen leven in kampen, onder meer in Dolow, waar de levensomstandighe­den nog slechter zijn. Extreem veel moeders en baby's sterven rond de bevalling.  We willen hier professionele geboorte zorg- en begeleiding bieden aan 720 zwangere vrou­wen, 360 jonge moeders en 360 pasgeborenen. Dat doen we door vroedvrouwen op te leiden, de verloskundige zorg in Dolow uit te breiden en het gezondheidscentrum te voorzien van medische hulpmiddelen. Het project  wordt uitgevoerd door Trocaire, een internationale katholieke hulporganisatie sinds 1992 actief in Somalië.

Geef om de medemens en geef daarom a.s. zondag 
tijdens de jaarlijkse Adventscollecte. 

Alvast dank voor uw gulle gift...