Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Veilig het kerkgebouw verlaten

12-12-2019

De kerkbezoekers in Liempde konden en kunnen nu zeker veilig en snel de kerk verlaten

In het kader van de vastgelegde acties in het Arbobeleidsplan is de noodverlichting in de kerk van Liempde aangepast. De bewegwijzering is hetzelfde maar de ‘uitstickers’ zijn grotendeels vervangen door verlichte ‘uitjes’. Dit op advies en ‘last’ van de regionale brandweerinspectie. Nu is erg duidelijk waar de vluchtroutes zijn en dat voelt toch goed aan.

Verleden jaar is door het bestuur van de Heilig Hartparochie het Arbobeleidsplan vastgesteld. Hierin staan allerhande zaken beschreven die te maken hebben met de arbeidsomstandigheden voor personeelsleden en vrijwilligers en over de veiligheid van de gebouwen. Dit laatste betreft natuurlijk de kerken en de pastorieën.

Daarom heeft een inspecteur van de Regionale Brandweer Noord-Oost afgelopen zomer de kerken geïnspecteerd. In eerste instantie die van Liempde en Esch. Boxtel en Esch volgen later. In zijn rapport heeft de inspecteur een aantal opmerkingen gemaakt, in het bijzonder over de vluchtroutes en de bewegwijzering daar naartoe. En natuurlijk naar buiten. Enkele andere zaken, zoals een betere brandvertragende ‘muur’ worden momenteel bekeken en uitgevoerd.

Voor het opstellen van een ‘uitjesplan’ hebben we een daartoe deskundig bedrijf, de firma Saris uit Liempde, ingeschakeld. Deze heeft een plan opgesteld dat ter goedkeuring aan de brandweer is voorgelegd. Na overleg en met enkele aanpassingen is dit nu vorige week in Liempde uitgevoerd. De verlichte ‘uitjes’ hangen en de vluchtroutes zijn onmiskenbaar goed te vinden.

‘Het lijkt wel een straatverlichting’ aldus een van de vrijwilligers, ‘de sfeer en de beleving van het gebouw zijn er niet beter op geworden. Maar ik besef ook dat het nodig is en datgene wat moet, moet.‘ De lampen geven inderdaad voldoende licht, ook in geval alle stroom uitvalt… ‘Ik kan nu eindelijk een goed verlichte kerk verlaten’, aldus een van de kosters, ‘als je als laatste in de winter de kerk verlaat is het heel erg donker…’ 

Aan de kerk van Lennisheuvel en bijbehorende pastorie wordt gewerkt. De basiliek in Boxtel wordt binnenkort bekekene en de kerk van Esch komt in 2021 aan de beurt na de samenvoeging met Boxtel. 


De verlichte 'uitjes' vallen goed op...