Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Veel aandacht in de nachtmis

25-12-2019

Nachtmis Liempde, een persoonlijke opstap naar het feest van Kerstmis

Dit keer was de nachtmis in Liempde enkele uren vervroegd: de aanvangstijd was 21.00 uur. Dat tijdstip viel ook in goede aarde want de kerk van Liempde zat weer goed vol. Pater Hans de Visser was de voorganger. De mis zelf werd opgeluisterd en aangekleed door fanfare Concordia Liempde en het Liempd’s Gemengd Zangkoor. Het werd een fijne, ingetogen en persoonlijke viering.   

Veel mooie en bekende kerstliederen werden ten gehore gebracht. Afgewisseld door de fanfare en het koor, maar vooral ook door beide samen. Deze gezamenlijke presentaties klonken als sterren uit de hemel in de prachtige akoestiek van de kerk van Sint Jans Onthoofding aan de Dorpsstraat. Gezamenlijk werd met alle kerkgangers het welkomstlied ‘Wij komen tezamen’, gespeeld en gezongen. En het was ook een fijn samenkomen…

Pater de Visser had een overweging die aansprak. Over ‘het licht’ en zeker niet te lang. Hij gaf daarbij meerdere voorbeelden, die alle voor zich een goede sfeer tekenden. ‘Een licht zijn voor elkaar, iets betekenen voor elkaar en vooral er zijn voor elkaar. Zoals voor die moeder die haar kind te vroeg verloor. Deze putte kracht uit de onverwachte hulp van anderen…’, aldus de priester. ‘Wees er voor elkaar zoals vanavond maar ook het hele jaar door…’

Na deze overweging werd een aantal kinderen van de basisschool naar voren geroepen. Zij mochten samen met pater Hans het ‘kindje Jezus in de kribbe’, in de stal gaan zetten. Het was een hele gebeurtenis en een ‘lastige route’ want ze moesten langs de fanfare die in vol ornaat aanwezig was. Maar het lukte en ‘vanaf nu is het Kerstmis’, vatte de pater het gebeuren samen.

Aan het einde van de nachtmis wenste pater Hans de Visser eenieder een gelukkig kerstfeest en een goed en gezond 2020. Hij dankte ook Fanfare Concordia en het Liempd’s Gemengd Zangkoor voor de fijne opluistering. Een welverdiend applaus viel hen ten deel. Ook Harrie van Beers sprak een mooie tekst uit namens de fanfare en het koor en wenste ook eenieder mooie feestdagen. De groep kinderen kreeg daarna van pater Hans de opdracht om achter in de kerk ‘iets lekkers’ uit te delen en iedereen een kerstkaart te geven. 

Van die taak kweten de kinderen zich volop; elke kerkbezoeker kreeg een kerstkransje ‘in zijn hand geduwd’ en een prachtige kerstkaart. Het was amusant om te zien hoe dit allemaal in zijn werk ging. Zo was én werd de nachtmis in Liempde een persoonlijke opstap naar het feest van Kerstmis voor veel mensen…


Een fijn begin van Kerstmis 2019