Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Viering patroondag Sint-Antonius Abt

16-01-2020

Buurtschap uit Liempde eert Antonius Abt en zegent kleinvee

De Liempdse buurtvereniging Kasteren houdt a.s. zondag 19 januari weer haar jaarlijkse processie naar de Sint-Antoniuskapel op Kasteren. Vooraf wordt een woorddienst in het zaaltje van Café Het Groene Woud door Mathieu Hendriks verzorgd. Deze viering begint om 10.30 uur. Na de viering wordt het kleinvee gezegend. Een traditie die in 1984 in ere is hersteld én wordt gehouden!

De woorddienst wordt in het zaaltje van café Het Groene Woud verzorgd en begint om 10.30 uur. De voorganger is Mathieu Hendriks, geestelijk verzorger van Zorggroep Elde. De muzikale omlijsting wordt weer verzorgd door de Liempdse troubadour Jan van der Heijden.

Onder aanvoering van het Gilde Sint-Antonius Abt vertrekt de processie na de viering vanaf café Het Groene Woud naar de kapel op de hoek Kasterensestraat en De Maai. Deze is toegewijd aan de patroonheilige. Daar brengt het gilde een vendelgroet en wordt de zegen afgesmeekt over het kleinvee.

Na afloop kunnen de deelnemers aanschuiven aan een koffietafel met van alles van het ‘verke’, zult, kooikes, wordt en platte ribben met een borrel brandewijn vooraf. Voor deze rijke koffietafel wordt een bescheiden bijdrage van € 10,-- gevraagd; € 2,50 voor kinderen tot 14 jaar. Wie hieraan wil deelnemen moet zich wel even van tevoren aanmelden. Dit kan bij Rien van den Langenberg, telefoon 0411 – 63 27 24, Jan van de Sande, 0411 – 63 18 95 of Jos van de Leest, telefoon 0411 – 63 13 03.

Dit keer geen extra televisiecamera’s maar gewoon een viering zoals elk jaar. We wensen de inwoners van Kasteren en alle andere belangstellenden een fijne viering toe en na afloop smakelijk eten en veel gezelligheid bij de koffietafel.