Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

De grenzen bepaald

12-03-2020

De grenzen met de nieuwe buren van onze kerk zijn bepaald

Vandaag hebben een aantal leden van de schoffelploeg de grenzen met onze toekomstige buren definitief bepaald. Deze grenzen zijn onlangs (juridisch) vastgesteld en vandaag geaccentueerd door het verplaatsen van heggen op de perceelgrens en natuurlijk op onze eigen grond.

Een kleine graafmachine was gehuurd en een machinist hadden we in eigen kring binnen de schoffelploeg namelijk Jan Koster. Met vaardige handen bediende hij de machine, groef en dichtte sleuven en haalde de  klinkers uit de grond. Daarna werd met hulp van veel schoffelaars de grond geëgaliseerd en werden de klinkers veilig gesteld. Dit alles onder leiding van Arnold van den Broek die alle zaken goed regelt en heeft geregeld.

Met dat verzetten van de haag en het opnieuw vastleggen van de grenzen is voor de toekomst de definitieve situatie vastgelegd. Eerder waren onder toeziend oog van het kadaster de perceelsgrenzen vastgelegd door middel van piketpaaltjes.

Met het weghalen van de ‘looppaden’ kwam ook een aantal oude grafstenen naar boven. Stenen van opgeruimde graven die niet in de container zijn beland maar als plaveisel voor een pad. Ze lagen natuurlijk onderste boven maar waren daarom zeker verrassend. De kerkhofcommissie van Liempde gaat eens kijken of er iets met deze oude grafstenen gedaan kan worden.

In de namiddag was de klus geklaard en stond de haag gewaterd en al op de nieuwe plek. Dat allemaal dankzij de flinke en vooral ook gezellige inzet van de schoffelploeg van Liempde. Hulde. Zie een kleine fotoreportage en klik op deze link.

Meer informatie:


De schoffelaars stevig aan het werk...