Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Allerzielen in Liempde

18-10-2020

Op 2 november a.s. herdenken we op Allerzielen onze overleden parochianen
 
Op maandag 2 november herdenken we op Allerzielen zoals gebruikelijk onze overleden parochianen. Dit jaar kunnen we dat vanwege de Coronamaatregelen echter niet doen zoals we dat graag zouden willen. In een sobere en besloten viering herdenken we om 19.00 uur onze overledenen van het afgelopen jaar. Hierbij kunnen maximaal twee nabestaanden per overledene aanwezig zijn. We zijn namelijk gebonden aan een maximum van dertig bezoekers.

De nabestaanden van de overledenen zullen hiervoor de komende week schriftelijk worden geïnformeerd. Zij kunnen dan twee personen afvaardigen en aan het secretariaat doorgeven. Zij kunnen dan namens de familie aanwezig zijn. Dit dus allemaal wegens de beperkende voorschriften van de regering in verband met de coronacrisis. 

Om ook andere gelovigen in de gelegenheid te stellen om hun dierbaren te gedenken is er ‘s morgens om 09.00 uur een extra heilig mis. Deze extra mis wordt door kapelaan Marshal opgedragen en is dus bedoeld voor parochianen die geen overledene hadden in het afgelopen jaar. Ook voor deze H. Mis geldt een maximum bezoekers van dertig personen.

Door Allerzielen op bovenstaande wijze te vieren hopen we op een gepaste wijze aandacht te kunnen geven aan onze overledenen. We vertrouwen er ook op om door zo te handelen wij zo goed mogelijk aan ieders wensen tegemoet kunnen komen.